8/3/12

ivo bistrichki | deconstructive portraits


ИВО БИСТРИЧКИ 
ДЕКОНСТРУКТИВНИ ПОРТРЕТИ
8 - 22 август 2012
ОТКРИВАНЕ : 8 АВГУСТ 2012  ОТ 19:00 

IVO BISTRICHKI 
DECONSTRUCTIVE PORTRAITS 
8 - 22 august 2012
OPENING: 8 AUGUST 2012 AT 7 PM


"Портрета като жанр в изобразителното изкуство. Портрета като история, като памет и  спомени, това което ни обозначава. Портрета като обощен или директен образ, като революция, като поезия. Портрета като една постмодерна разработка. 
Използвани са някои знакови за жанра произведения от Ренесанса, произведения, които могат лесно да бъдат разпознати. Върху тази база е насложена нова перспектива, нова цветност, нова чуствителност.  Деконструиране, нараняване на повърхноста, частично заличаване и деформиране, промяна на конструкция и пропорции. Пробиване, зачертаване, огъване, дисекция. Едновременно с това запазване на първообраза и подмяната му с нова самоличност. Всичко това създава един нов портрет.
Подмяната на реалноста променя и представата ни за тези портрети и съдържанието което носят."
Иво Бистрички

„Как можем днес да общуваме със съвършеното произведение на изкуството от отминала епоха? Най-често, като го наблюдаваме пасивно и се опитваме да свържем нашето собствено усещане, виждане и преживяване с всичко научено и прочетено за него. Но в конкретния случай Иво Бистрички избира активната позиция да промени, “деконструира” уникалния образ, като по този начин го “присвоява” и го прави част от днешното време, натоварвайки го с проблематика, която е актуална тук и сега. Така класическият образ придобива двойствено битие - като факт от миналото, но и като част от съвременно произведение на изкуство. Авторът избира агресивен метод за деконструирането, усвояването на образа. Първо той го прехвърля върху метална плоскост, като го лишава от оригиналната му цветност и го превръща в черно-бяло изображение. След това постига трансформацията, като наранява, надрасква, пробива или огъва металния лист. В следващ момент процесът на преобразяване продължава, като авторът деформира, частично заличава или променя конструкцията и пропорциите на лицето; понякога дори го премахва и го заменя с условна повърхност, но без да губи връзка с първообраза. Важен момент е, че въпреки агресивната намеса, портретът-прототип никога не бива загрозен. Художникът му дава нова самоличност, но никога не го лишава от първоначалната му красота.
Тъкмо този подход дава смисъл на изложбата – деконструкция, но не като разрушаване, а като нов поглед, интерпретация върху вече съществуващото. Създаването на различна реалност в “Деконструктивните портрети” успява да провокира зрителя да заеме активна позиция, да види и осмисли по нестандартен начин класическите портрети и съдържанието, което носят.
из „Портрети в деконструкция”, 
статия на Стефания Янакиева , в-к „Култура” бр.41/2010 

ИВО БИСТРИЧКИ 
РОДЕН: 1971 в Благоевград. Живее и работи в София и Бургас
ОБРАЗОВАНИЕ: 1995 Магистър ,специалност „Живопис”ФИИ към ВТУ „Св.св.Кирил и Методи”
ИЗБРАНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:
2011 Апокалипсис: база данни, галерия „Райко Алексиев”, София        
2010 Деконструктивни портрети, галерия „Аросита”, София ; Алегории на любовта, галерия „Пролет”, Бургас
2009 UTOPIA, галерия „Върхове”, София ; Здание, галерия „Астри”, София
2008  Анфас, галерия „Теста”, София
2006 Морски системи, Регионална библиотека, Бургас
2002 Цветници, галерия „Неси” Бургас
2001 Нощните пеперуди умират с разтворени криле, Природо- научен музей, Бургас
ИЗБРАНИ ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ:
2011 Големия взрив, галерия „Credo Bonum”, София; Конкурс за наградата „Гауденц Б. Руф”, галерия „Райко Алексиев”, София, галерия „Графит”, Варна
2010 Дързост и красота, галерия „Райко Алексиев”, София 
2009 Reset,галерия „Сариев”, Пловдив ; Реконструкция, галерия „Пролет”, Бургас ; Реалност-Фикция, галерия „Шипка 6”, София
2008 Скрита действителност, галерия „Кръг+”, София ; M-tel Награди за съвременно българско изкуство, Пловдив ; Близка дистанция, галерия „Шипка 6”, София
2007 Аритмия, галерия –музей „Георги Велчев”, Варна ; Трафик,галерия „Шипка 6”, София
2006 Координати, галерия Дружество на художниците, Бургас
2005 Море-Бряг,ГХГ Варна
2002 Българската живопис след 1989, НДК, София

No comments: