7/16/12

"Хипермодернизъм и неоконцептуализъм" / "Hipermodernism and neo-conceptualism"


24 юли - 6 август /24 july - 6 august

24.07 /вторник/ от 19 ч представяне на книгата на доц.д.ф.н. Лора Попова "Хипермодернизъм и неоконцептуализъм".Изложба видео и обекти на проф.Владимир Иванов и Цветан Кръстев. Презентацията ще води изкуствоведът Румен Серафимов.

24.07 at 7 pm  book presentation /exhibition - "Hipermodernism and neo-conceptualism" by Lora Popova. Exhibition video and objects by prof.Vladimir Ivanov and Tzvetan Krastev. Presentation by art critic Rumen Serafimov.

Tzvetan Krastev, photography

the new book by  Lora Popova
"Hipermodernism and neo-conceptualism", Ciela edition house

prof.Vladimir Ivanov,
installation. drawing,photography,natural stone

prof.Vladimir Ivanov,detail from his installation

left to right:
prof. Vladimir Ivanov, Tzvetan Krastev, Lora Popova
and art critic Roumen Serafimov who has presented the book. 

No comments: