5/11/12

Dimitar Solakov (my)Bugaria | photography & video

Димитър Солаков
(моята) България | фотография & видео

за автора:
Димитър Солаков   (1987 София, България).  Завършва фотография  в Нов Български Университет, София (2011). Участва в кураторския  проект  на  Ху Ханру  Силата на Съмението” в  Музей Таймс, Гуангджоу, Китай ; в  11то Биенале Куенка, Куенка, Еквадор с куратор Агналдо Фариас; “Силата на Съмнението”, Фото Испания, Мадрид, Испания (куратори Герардо Мускуейра и Ху Ханру) през 2011, проекта му  “Младост” е бил представен на Фестивала  Инкюбейт, в Тилбург, Холандия  /2011/. Преди две години бе самостоятелната му изложба в галерия „Васка Емануилова”  в София, а непросредствено след contempo 2012  с проекта   (my)Bulgaria”  Димитър Солаков ще участва на  Фотографско Биенале “Grid” в  Амстердам, Холандия. Живее и работи в София.   

Изложбата в Буларт е изградена от серии фотографии - фрагменти от проектите на Солаков "Младост" и "(my)Bulgaria".  Авторът наслагва спонтанни моменти и събития от ежедневието, в които е участник или наблюдател. Структурирайки своеобразни хронологии превръща изложбеното пространство в кадриран колаж оформил разтегления образ на нашата действителност и нейните обитатели.contempo 2012 - фестивал за съвременното изкуство на млади автори
димитър солаков
(my)Bulgaria - фотография, видео
откриване : 11 май 2012 от 18:30 ч
галерия буларт  ул.шипка 22

изложбата ще продължи до 27 септември 2012
www.contempo2012.blogspot.com
-----(en)---


Dimitar Solakov  (my)Bugaria | photography  & video

bio:
Dimitar Solakov (1987 Sofia, Bulgaria). Graduated photography at the New Bulgarian University, Sofia (2011). Participate in the curatorial project of Hu Hanru "power Samenieto" in the Times Museum, Guangzhou, China in the 11th Biennial Cuenca, Cuenca, Ecuador, curated by Agnaldo Farias, "The Power of Doubt" Photo Spain, Madrid, Spain (curated by Gherardo and Muskueyra Hu Hanru) in 2011, his project "Youth" was presented at Inkyubeyt Festival in Tilburg, Netherlands / 2011 /. Two years ago, was his solo exhibition at the gallery "Vaska Emanouilova" in Sofia, and participation among contempo 2012 project "(my) Bulgaria" Dimitar Solakov will participate in the Photography Biennial "Grid" in Amsterdam, Netherlands. Lives and works in Sofia

about the project: 
“In his series (My) Bulgaria, Dimitar Solakov  analyses his conflicting feelings about life in the countryside and in the city. On the one hand, the countryside forms a source of relaxation and energy for Solakov, against the brutal realities of living in a post-communist residential complex in Bulgaria’s capital Sofia. Solakov’s photography conveys the often irreconcilable gap between these two worlds and the inner discomfort this causes him”.
Vessela Nozharova

contempo 2012 - contemporary art festival for young artists, varna
dimitar solakov
(my)Bulgaria - photography video
opening on 11 may 2012 /friday/ at 6.30 pm

the exhibition runs to 27th may 2012
www.contempo2012.blogspot.com