9/29/17

Bulart Gallery : Markéta Váradiová | Specularis

БУЛАРТ ГАЛЕРИЯ
фондация "Рая Георгиева"
представят
МАРКЕТА ВАРАДИОВА / ЧЕХИЯ/
SPECULARIS
живопис и инсталация обекти от стъкло
30|09 - 04|10|2017

откриване : 30 септември 2017 от 19.00ч
Варна| Шипка 22
www.dorabulart.com
................
BULART GALLERY
Raya Georgieva Foundation
present
MARKÉTA VÁRADIOVÁ
SPECULARIS
painting . installation glass objects

30|09-04|10|2017
opening: 30 |09 at 19.00
22 Shipka st. Varna 9000 Bulgaria
www.dorabulart.com
....artist for the project
"In my work light constitutes fundamental connections: both the motive and working tool. Recently I engage in a theme of space and light; I work with the reflection of light situations and their mutual interaction. In case of my paintings light exists as a space creator, in case of mirror objects as a information superhighway. I record inner relations of real spaces and through transparent and translucent mediums I create fictive spaces. Every area is changed by the effect of light. This change doesn´t materialize only through our reception – it´ s real. The meaning of light for live is reflected in the power of emotions, which are connected to the light. The light may fill up the space, or makes it empty. If time is the fourth dimension, light is the fifth one.

The Specularis project was created according to specificity of the exhibition space of Bulart gallery. I will present set of small format paintings and glass/mirror objects in installation. Paintings are introspective - they contain image of reality - not only in transcription of external impulse, but every time completed in mind. Those images are outdoor spaces reduced by expression and colour. Their principle is in simplification and visual extract of reality. As opposite is here few mirror objects, which are in their basis extrovert, they break surrounding space, make borders obscure and infiltrate gallery space. " 


MARKÉTA VÁRADIOVÁ was born 1973 Jablonci nad Nisou, Czech Republic where she lives and works. She studied Art at the Academy of Fine Arts, Bratislava and Lithuania, Vilnius Dailes Academy.
She is a conceptual and minimalist artist. Her art is characterized by the scientific approach and minimalistic character, associated with a certain kind of spiritual interference. Her creations - installations, sculptures or objects have visual effects through physical phenomena. Its subjects are the light and reflections and the depth of space. She participates in many curatorial projects, collective exhibitions, symposiums and contemporary art festivals in Czechia and abroad. Winner of prizes and creative wages in Czech Republic and Italy. Her works are part of the public collections in Czech Republic, Canada, Italy, Germany, Bosnia and Herzegovina, Romania.
www.marketavaradiova.cz

12/22/16

20 years Bulart Gallery |extreme show20 години Буларт галерия
  22 .12.2016 - 28.01.2017
Варна .Шипка 22
Условия за посещение на изложбата :
 смартфон с включен мобилен интернет

20 years Bulart Gallery
22.12.2016 - 28.101.2017
22 Shipka st . Varna 2000

11/2/16

Art Photography Contest Exhibition at Bulart

(BG ) ФОНДАЦИЯ " РАЯ ГЕОРГИЕВА"
ИЗЛОЖБА КОНКУРС АРТ ФОТОГРАФИЯ
"БЕЗКРАЙНОСТ - МАТЕРИЯ&ФОРМА"

ОТКРИВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: 3 НОЕМВРИ 2016 - 18:00 Ч
БУЛАРТ ГАЛЕРИЯ | ВАРНА . УЛ "ШИПКА" 22
/////////////////////////
ИЗЛОЖБА НА ФИНАЛИСТИТЕ
АННА РУСЕВА | ГЕОРГИ ВЕЛЧОВСКИ | ИГЛИКА ЖЕЛЕЗОВА КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ | КРИСТИНА СИМОВА | МАРИЯ ИВАНОВА | МИРЯНА БУЧКОВА | НЕВЕН ИВАНОВ – НЕВСКИ ПЕТЪР БОНИН | ТИХОМИР ТОТЕВ.
/////////////////////////
ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА
Конкурсът за арт фотография "Безкрайност - Материя и форма" е организиран от фондация "Рая Георгиева" в рамките на FREEДОМ2 Международна скулптурна среща, модул от програмата на CONTEMPO8 Международен фестивал за съвременно изкуство Варна. В него взеха участие 25 професионални и любители – фотографи, провокирани от темата на форума. Целта на организаторите бе да фокусират вниманието към творческия процес в скулптурата, да провокират участниците в конкурса към свой прочит на артистичните послания и към артистичен и проникновен поглед към изграждането на пластичните форми. След селекция бяха определени 10 финалиста – Анна Русева, Георги Велчовски, Иглика Железова, Красимир Делчев, Кристина Симова, Мария Иванова, Миряна Бучкова,Невен Иванов – Невски, Петър Бонин,Тихомир Тотев.
НАГРАДИ
ГОЛЯМАТА НАГРАДА - творческа екскурзия в Италия и самостоятелна изложба в галерия "Буларт" се присъжда на ИГЛИКА ЖЕЛЕЗОВА за творбата и „Ограничени в безкрая”./ на плаката/, инспирирана от творбата на италианския скулптор Паоло Вивиан "Opus Memoria". Иглика се занимава любителски с фотография от десетина години. Гледа на фотография не като средство за социална реализация и финансов източник , а като език за общуване, инструмент за опознаване на скритите същности. Живее и работи във Варна. Италия е другата и любов. Предстоящата изложба в Буларт ще е дебютната и изложба!. 

ПЪРВА НАГРАДА се присъжда на КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ за серията „Да ваеш камъка с ръце” - проникновен арт документ на творческия акт. Красимир Делчев е професионален фотограф. Живее и работи във Варна. Завършил е легендарния Техникум по полиграфия и фотография в София, след което специализира в Унгария. Има множество национални и международни изложби в Унгария, Швейцария, Белгия, Германия, Чехия, САЩ и България. 
ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ се присъждат на ПЕТЪР БОНИН и МАРИЯ ИВАНОВА.,"Без названия ", вдъхновени от творбите на италианския художник Ренцо Дуранте и Николай Нинов.
За Кристина Симова с „Истината е някъде там” и за Миряна Бучкова - „Stone fan” са ПООЩРИТЕЛНИТЕ НАГРАДИ. Останалите финалисти в конкурсната надпревара получават почетна грамота за номинацията си. Благодарим на всички за участието и подкрепата и ви очакваме на 3 ноември в Буларт.

(EN)
RAYA GEORGIEVA FOUNDATION
CONTEST EXHIBITION ART PHOTOGRAPHY
"INFINITY - MATTER & FORM"

OPENING&AWARD CEREMONY: November 3, 2016 (Thursday) at 18:00
BULART GALLERY | VARNA (BG0 22 SHIPKA ST

/////////////////////////
NOMITATED ARTISTS
ANNA RUSEVA | GEORGI VELCHOVSKI | IGLIKA ZHELEZOVA| KRASIMIR DELCHEV | KRISTINA SIMOVA | MARIA IVANOVA| MIRYANA BUCHKOVA| NEVIAN IVANOV - NEVSKI | PETER BONIN | TIHOMIR TOTEV.

MORE ABOUT COMPETITION
////////////////////////
The competition for art photography "Infinity - Matter & Form" is organized by Raya Georgieva Foundation in occasion of FREEDOM2 International Sculpture Meeting - the program module in the frame of CONTEMPO8 International Festival of Contemporary Art, held in Varna . In competition participated 25 professional and amateur - photographers, inspired by the theme of the forum. The aim of the organizers was to focused participants on the creative process in sculpture
to provoke them to read the artistic messages
in a speacial , penetrating way , to insight into the creative biulding of the forms and languages. After the selection were identified 10 notimated works by the artists: Anna Ruseva, Georgi Velchovski, Iglika Zhelezova Krasimir Delchev, Christina Simova, Maria Ivanova, Mirjana Buchkova, Neven Ivanov - Nevsky, Peter Bonin, Tihomir Totev.

AWARDS
GRAND PRIX - creative trip to Italy and a solo exhibition at Bulart gallery for Iglika Zhelezova for her photography intitled "Limited at endlessness " ./ on the poster /. Iglika is inspired by the work of Italian sculptor Paolo Vivian "Opus Memoria". She deals as amateur photographer from the decade. Looking at the photography not as a means for her social development and financial source, but as a language of communication, as a tool to explore the hidden entities. Lives and works in Varna. Italy is her second love. The upcoming exhibition at Bulart gallery will be her debut exhibition !
FIRST PRIZE is for KRASIMIR DELCHEV for his the series "To sculpting the stone by hands." - an insightful art document of the creative actions. Krasimir Delchev is a professional photographer. Lives and works in Varna. He graduated from the legendary school of printing and photography in Sofia, after which specialized in Hungary. He has numerous national and international exhibitions in Hungary, Switzerland, Belgium, Germany, Czech Republic, USA and Bulgaria.

TWO SECOND PRIZES for photographies of Peter Bonin and Maria Ivanova. with untitled works, inspired by the sculptures of italian artist Renzo Durante and Nikolay Ninov..
Christina Simova with "Truth is out there" and Miryana Buchkova - with "Stone fan" have the encouraging awards The other finalists will receive an honorary diploms for their nomination.

10/11/16

Sasho Stoitzov at Bulart gallery

Буларт галерия има удоволствието да ви покани на самостоятелната изложба живопис на Сашо Стоицов на 13 октомври 2016 от 18 :00 ч в салона на галерията на ул. "Шипка" 22 във Варна.
Bulart gallery has pleasure to invite you for the opening of the painting exhibition of Sasho Stoitzov (BG/USA) on 13th October 2016 at 6 pm , 22 Shipka st, Varna.
за изложбата / about the exhibition
(Bg)Първото самостоятелно представяне на Сашо Стоицов в Буларт галерия е част от паралелната програма на CONTEMPO - 8ми Международeн фестивал за съвременно изкуство във Варна. Колекцията включва две емблематични серии  за творчеството на известния българския творец , който от години живее между София и Ню Йорк -  платна , които регистрират живота в Ню Йорския квартал  Nolita, инспириани от градския живот , уличините фасади и градски персонажи. Създадени чрез живописна интерпретация на дигитализирани фотографии Стоицов документира късчета от реалността на култовия американски град,  превръщайки галерийни стени във фасади. Вторият цикъл представени творби разкриват най-новите авторови търсения в сферата на концептуалната абстракция.

(En) The first solo presentation of Sasho Stoitsov at Bulart Gallery is a part of parallel program of CONTEMPO - VIII International Contemporary Art festival in Varna. The collection includes two iconic series of works by  famous Bulgarian artist who lives from years between Sofia and New York. The  first series of paintings are as the life register  in the Nolita New York`s  quarter, inspirited by its urban life, street facades and local heroes. Created by scenic interpretation of digitized photographs Stoitsov documented a pieces of the reality of that cult American city, turning the gallery walls into a facades. The second cycle of works reveals the author's most recent researches in the field of conceptual abstraction.
за автора /  about the artists
(Bg) Сашо Стоицов е роден през 1952 г. в Благоевград. През 1971 завършва Националното училище за изящни изкуства в София. От 1998 живее между Ню Йорк и София. През 1999-2000 учи Digital Media Art Technology в Ню Йорк. През 1988 е един от кураторите и участниците в легендарната художествена акция и изложба „11.11.88” – един от първите форуми на концептуално изкуство у нас, а през 1989 организира първата национална изложба за неконвенционално изкуство „11.11.89” в Художествената галерия на Благоевград. Той е сред първите български художници, които работят в сферата на съвременното изкуство. Участва в някои от най-важните за развитието на българската художествена сцена изложби: „Земя и небе” (1989), „Каймак-арт“ (1992), „N-форми? Реконструкции и интерпретации” (1994), „ВидеоХарт” (1995) , Първо международно биенале „Африкус 95”, Йоханесбург, ЮАР, „Експорт-Импорт“ (2003), Биенале „Август в изкуството“ (2004), „Защо Дюшан? (2012) и много други. Носител е на Наградата на М-тел за съвременно българско изкуство (2008).


 (En)  Sasho Stoitzov was born in 1952, in Blagoevgrad, Bulgaria. In 1971, he finished the National School of Fine Arts in Sofia. Since 1998, he has is living between New York and Sofia. In 1999-2000 he studied Digital Media Art Technology in New York. In 1988, he was one of the curators and participants in the legendary art action and exhibition entitled 11.11.88 – one of the first conceptual art forums in this country, and in 1989 he organized the first national unconventional art exhibition, 11.11.89, in the Blagoevgrad Art Gallery. He is one of the first bulgarian conceptual artists started in the late 1980's and his works from that time have become classics of Bulgarian anguard. He participated in some of the exhibitions of real importance in the development of Bulgarian contemporary art scene : Earth and Sky (1989), Kaymak-Art [Cream-Art] (1992), N-forms, Reconstructions and Interpretations (1994), VideoHeart (1995), First International Biennial Africus 95, Johannesburg, South Africa, Export-Import (2003), the August in Art Biennial (2004), Why Duchamp? (2012) and numerous others. He organized a number of individual shows and won the M-Tel Award for Contemporary Bulgarian Art (2008).

*изложбата се осъществява със съдействието на галерия "Аросита", София 
* the exhibition is realized with the support of Arosita gallery, Sofia

9/15/16

MeinungsVeranderung by Magdalena Danailova


MeinungsVeranderung 
или мисли различно //think differently
историческа визуализация на антиядреното движение | historical visualisation of antinuclear movements
инсталация . обекти |  installation.objects
проект на Магдалена Данаилова | a project by Magdalena Danailova
откриване/ opening : 15 септември от 18:30 ч
Буларт галерия | Шипка 22 | Варна
(for eng scroll down)
 

повече за проекта
MeinungsVeranderung или мисли различно поставя на фокус отношението към атомната енерия и използването и . Призивът на младата авторка е за промяната в мисленето на потребителското общество и за необходимостта от спестяване на електроенергията. Проектът и е предсавлява историческа визуализация на ядрените движения по света след събитията в Хирошима и Нагазаки от 1945 до трагедията през 2011 г във Фукушима.. Инсталация на плакатната пропаганда, с уникални за българската публика фотографии , обследване на прикрити от обществеността факти, заедно с абсурдистки ПР кампании , са част от откритията в научно- визуалното пътуване . Условно погледното тезата на автора има две страни - тази на страха и тази на надеждата , за онова общество, което би се отнасяло с респект към природата и настоящето си. Провокация към публиката са серията дигитализирани оригинални плакати и фотографии в 70 годишен времеви отрязък. Книга / единствен авторски екземпляр/ събира "находките" - парадоксални и абсурдни пропагандни трикове като например конкурса Mис Атомна бомба през 1957 в Лас Вегас, или дълго пазената тайна за разрушителната експлозия в Маяк- Русия, за аварията от 5 степен на реактора Уиндскейле в Англия и пр.

Магдалена Данаилова (1982, Свищов) живее и работи във Фрайбург , Германия. Завършила е Свободно висше училище за графичен дизайн и изобразително изкуство Фрайбург, Германия и работи като независим график дизайнер. Изложбата и е първото и представяне пред българска публика.

Изложбата е част от програма "Старт" на фондация "Рая Георгиева"


more about the project
MeinungsVeranderung or think differently puts the focus to the attitudes towards nuclear energy and its usage. The call of the young author is for a change in mindset of the consumer society and about the need to save energy. The project is a historical visualization of nuclear movements around the world after the events in Hiroshima and Nagasaki from 1945 to 2011 the tragedy in Fukushima ..The installation of propaganda posters, unique for the Bulgarian audience and a series of photographs and investigations of concealed facts from the public, along with absurdist PR campaigns are part of scientific discoveries in her visual journey. Conditional the outlook, the thesis of the author has two sides - this one of the fear and that one of the hope for one society with respect to nature and its Present. Provocation to the audience are the series of digitized original posters and photographs in 70 years time span. Book / unique authors edition/ collect "findings" - paradoxical and absurd propaganda tricks such as the competition MIS Atomic Bomb in 1957 in Las Vegas, or long kept secret for destructive explosion in Mayak- Russia accident than 5 degree reactor Uindskeyle in England and so on.

Magdalena Danailova (1982, Svishtov) lives and works in Freiburg, Germany. She graduated Free university in graphic design and art Freiburg, Germany and she works as an independent designer. The exhibition is her first presentation in Bulgaria.
=-=
The exhibition is in the frame of Start programme of the Raya Georgieva Foundation.

8/31/16

OFF/ON СТРИЙТ АРТ ПРОЕКТ || ГРАДСКИ ИСТОРИИ2

„Градски Истории 2” продължава започналото през 2015г. сътрудничество между Варна, София и Велико Търново, в което независими артисти от трите града представиха своя поглед към градските пространства, чрез различни изразни средства в сферата на визуалните, пърфрормативните и музикалните изкуства.

.-.-.-.
OFF/ON
стрийт арт проект
куратор Алекси Иванов
участват:
Николай Чакъров (Варна) и Александър Мачев (София)
откриване: 1 септември от 19 :00ч
Буларт галерия | Варна.Шипка 22
-.-.-..- 

фото кредит:Александър Мачев, Буларт галерия, 2016

за концепцията
Проектът изследва субкултурния феномен на уличното изкуство като индикатор за социален нихилизъм и/или израз на будно гражданско общество. Проектът условно противопоставя представите за „високата култура” и субкултурата, като чрез резидентна програма и изложба в красическа галерийна среда смесва и трансформира концепциите. Уличното изкуство като протест и /или ирония навън в градска среда и академично –сериозно поставено в строгата галерийна рамка. Дискурсът между идентичностите във визуалния език, диалектиката на художествените и естетически представи за съвременното изкуство , дават възможност на публиката да разсъждава върху поставените въпроси , а и да се забавлява наблюдавайки непосредствено създаването на творбите.
Д.Дончева

за авторите
Александър Мачев (1992, р. Свищов). Живее в София.

фото кредит:Александър Мачев 

Интересува се от графити и визуални изкусттва. Рисува последователно като част от това движение в България вече 8 години, като в този период има кратки прекъсвания. Участва в национални графити фестивали и конкурси,носител е и на първа награда в графити конкурс.. От 3 години живее в София, където е активен художник и допринася за разнообразието на графити стилове в столицата. Обича да пътува в страната и чужбина като не пропуска възможност да го съчетава с рисуване и общуване с нови интересни хора.
Николай Чакъров (1996, р. Варна). Живее във Варна. 

фото кредит :Николай Чакъров

Рисува от ранна детска възраст, интересите му в областта на уличното изкуство и графитите от преди 4 години провокират творческа активност и постоянство . Стилът му е силно повлиян от комиксите и анимационните филми от 90-те.. Освен с рисуване, се занимава любителски и с фотография. Рисува по различни проекти с артисти от страната и чужбина. През есента започва висшето си образование в ТУ-Варна , специалност „Индустриален дизайн”.
за куратора

от първата изложба през 2009 -
 Адрес 9000 в Буларт галерия  
 
Алекси Иванов (1988, р. Варна). Живее във Варна. Част от творческия колектив ФАМОУ. Занимава се активно с рисуване на стенописи и обекти в градска среда. Участник в множество международни фестивали за градско изкуство в страната и чужбина. През 2015 курира графити и стрийт арт изложба в ГХГ – Варна в рамките на младежки фестивал в града.
.-.-.-.-.-.
Събитието се организира от фондация "Арт Офис" и се осъществява с подкрепата на Фонд "Култура" на Община Варна, фоданция "Америка за България" чрез програмата "Изкуство в движение"., фондация "Рая Георгиева", галерия "Буларт", галерия "Графит", клуб Menthol.

8/30/16

Конкурс за детска рисунка "Покажи ми приказка"ДЕВЕТГОДИШНАТА АНГЕЛИНА РИШАТОВНА  С ГОЛЯМАТА НАГРАДА  В КОНКУРСА  „ПОКАЖИ МИ ПРИКАЗКА”  
Детски рисунки вдъхновени от скулптури в градската средаВ салона на галерия „Буларт”  бе представена изложба – селекция на участниците в  конкурсът  за детска рисунка на фондация „Рая Георгиева” на тема „Покажи ми приказка” .  Задължително условието  за участие бе младите художници да черпят вдъхновение  от скулптурите в градска среда ,част от колекцията на виртуалния музей скулптура на открито – FREEДОМ , създадени по време на миналогодишния фестивал за съвременно изкуство CONTEMPO. Те трябваше да нарисуват своя история свързана с избрана от тях творба.
Провокацията приеха млади таланти  от Варна ,София и Варшава на възраст от 3 до 14 години. За представителната заключителна изложба бяха 16 рисунки ,  от които жури в състав : председател Ирена Димитрова , художник и членове Мария Казакова, художник, и Дора Дончева, директор на фондация „Рая Георгиева”  определиха отличията.
Носител на ГОЛЯМАТА НАГРАДА  в конкурса  „Покажи ми приказка ” е  деветгодишната Ангелина Агзамова Ришатовна  с рисунка „Приказка за Пламъка” вдъхновена от произведението  на Рая Георгиева „Пламък”/.  Ангелина е ученичка в  ОУ „Климент Охридски” и възпитаник на детски център  SUN HOUSE.  Тя получи предметни арт награди – материали за рисуване , комплект за пленер ,платна и бои, както и художествени албуми. Нейната творба ще бъде „лице” на образователната есенна кампания към Виртуалният музей за скулптура на открито във Варна -  FREEДОМ ( www.fosmus.org) . Творбата и ще бъде  отпечатана върху магнити, постери и картички, които ще популяризират образователните инициативи на Музея  през есента.

С ПЪРВА НАГРАДА  е отличена - Веселка Илиева Пиронкова, за рисунката си „Сладък дъжд” / вдъхновена от произведението на Румен Димитров – Попа „Дъжда”/ . Веселка е на 12 години и е възпитаник на  школата по рисуване „Студио Графит”. 

Журито присъди и ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ –  на  Елизара Живкова Манева , за рисунката и „Пламък” , вдъхновена от творбата на Рая Георгиева . Елизара е на 9 години , ученичка е в НУИ „ Д Христов”.  Отличена бе и рисунката  „Огънче” на четиринадесетгодишния Стефан Стефанов Радев, възпитаник на  школата по рисуване „Студио Графит”.  

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ получиха -  Никола Йонков Георгиев, на 11 години за рисунката  „Огнено кълбо” ,  десетгодишната Грета Младенова Сивкова   за рисунката „Докосване” / вдъхновена от скулптурата на Гъртс Бурвис от Латвия/ - и двамата , възпитаници на школата по рисуване „Студио Графит”,   и Никола Веселинов Коев на 11 години за рисунката  „Приказка за златната рибка” / вдъхновена от скулптурата на Цветослав Христов- Цупи /, възпитаник на детски център  SUN HOUSE.  Всички наградени деца получиха материали за рисуване,книжки и художествени албуми. ПОЧЕТНИ ГРАМОТИ за участието си и за оригинален художествен похват получават всички селектирани участници.
Празничното събитие приключи с арт разходка по най-краткия  музеен маршрут , където са разположени произведенията, вдъхновили най-голямата част от участниците. Представител  на фондацията , организатор на конкурса разказа на младите художници любопитни факти около създаването на произведенията и техните автори.
Бе взето решение да се организира второ издание на конкурса през пролетта ,когато в градската среда ще бъдат инсталирани нови произведения, които предстоят да се изваят по време на 8 издание на фестивала за съвременно изкуство CONTEMPO  през септември.

7/13/16

The Moon House | site specific performance


БУЛАРТ галерия
представя
ЛУННАТА КЪЩА
сайт специфик пърформанс . визуална поезия
проект на
СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ-СИМОН  И  ИСКРА СОТИРОВА
аудио-визуална интерпретация  - РАДОСЛАВ ПЕТКОВ
.-.-.-.-
Пресконференция – петък, 15.07.2016 г. 11.30 ч., галерия Буларт, ул Шипка 22
Откриване – събота , 16.07.2016 г. от 19: 00 ч

.-.-.-.

Сайт специфик пърформанс и визуална поезия са в основата на проекта „Лунната  къща”  провокиран от  едно стихотворение, от една варненска къща  и от едно многогодишно приятелство между художник, журналистка и фотограф , възпитаници  на култовата варненска френска гимназия. В  продължение на три години  и  2128 км , колкото е разстоянието от Варна до Страсбург, проектът „Лунната къща”  оформя „историята  си”  и  се подготвя за публиката. А историята започва през 2013 г., когато  журналистката Искра Сотирова, която пише поезия, подарява стихотворението  си „Цветята вече спят“ вместо цвете за изложба на  художника Светлозар Симеонов - Симон (варненец, който живее и твори в Страсбург от 90-те).  Тогава тримата , заедно с фотографът  Радослав Петков откриват случайно  изоставена стара варненска къща  и без да са лунатици веднага решават , че това е  „Лунна къща, която ….”Специфичната атмосфера на застинал живот,  архитектурния облик и аурата на повехнала красота и отминала класа провокират творците  и  те - режисирани от Симон - създават сайт специфик пърформанс. Акцент в произведението са визуализиланите стихове на Сотирова, а техен дисонанс –  безмълвния вик на актьорите, майсторски документиран от Радослав Петков.  Абсурдността и парадоксът на времето са  изобразени  чрез откровена голота -  символ на ефимерното съзидание ,  уязвимост, откритост  и  пошла красота.


Днес от Лунната къща има само спомен, затворен в кутията на един артист-номад .  Тази история  на един измит от безкомпромисното време живот Симон  затваря в кутия, а Сотирова го превръща в стих.  Нереалната реалност в „Буларт” се разгръща в реди мейд обекти - кутии за сребърни прибори на 100 години, бутиков куфар за тоалет haute-couture, кутии от сватбени подаръци – всички те , находки от парижки антиквариати и броканти, видео кутии и  мултипли с изсушени рози, ритмират тъжната изтънченост на една абсурдна забрава.

авторите
Светлозар Симеонов – Симон (1974. Варна)  изучава история на изкуствата, визуални изкуства и нови медии в университета Марк Блох в Страсбург. От края на 90-те години живее, преподава и твори в Париж и Страсбург. В периода 2005 - 2010 година работи в една от големите асоциации във Франция  Les Petits Débrouillards" , където е член на управителния съвет /до 2010/ за неформално младежко обучение . Като независим куратор организира представянето на български и френски артисти в България и Франция.  Бил е част от кураторския екип на фестивала за съвременно изкуство „Продукт” (2006). Работи с галерия No smoking, Страсбург.

Творчеството на Симон  има концептуален характер, изследва междуличностните  отношения , като се движи на границата на  фикцията и манипулацията, и  на реалността  с личните истории на познати и непознати  и автобиографичните си творби. Заниманията му върху тази тема стартират от 2003 г., когато започва да  колекционира лични истории,  по които създава произведения, повечето от които са под формата на малки обекти и инсталации, разказващи  случки от неговия личен живот и/или от този на близки и приятели.

Радослав Петков (1974. Варна ) е възпитаник на френската езикова гимназия във Варна, където заедно със Симон правят първи стъпки в съвременното изкуство във фотоклуба на Краси Божинов. Радослав е  дългогодишен фоторепортер,  и въпреки  че в момента е посветен на компютърните технологии, фотографията е най-голямата му любов, след дъщеря му.  В творческата му биография са отбелязани участията в  колективни изложби за документална и арт фотография в България, както и в множество конкурси, където изкуството му е било оценено с първи награда за художествена и документална фотография.
Искра Сотирова (Варна) дeбютира в поезията на 10-годишна възраст с награди от национални поетични конкурси. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и 22 години работи като културен репортер за  БНТ, радио „Канал Ком“, вестник „24 часа“.  Носител е  на награда  „Варна“ за културна журналистика, наградите „Златна маска“ на Варненския театър, на галериите „Буларт“, „Кавалет“, къща-музей „Георги Велчев“.  Преводач, автор на документални филми, независим куратор и съавтор в артпроекти.
Изложбата е разположение на варненската публика до 24 юли , неделя. Вход – свободен.

///////////////
(EN) 


(En)
BULART gallery presents
THE MOON HOUSE
site specific performance. visual poetry
project of
SVETLOZAR SIMEONOV-SIMON
ISKRA SOTIROVA
audio-visual interpretation - RADOSLAV PETKOV

Press Conference
- Friday, 15|07|2016 at 11.30 am ||| Bulart Gallery; 22 Shipka st
Opening
- Saturday, 16| 07| 2016 at 7 pm

about the project
The foundation of the Moon House project are a site specific performance and visual poetry provoked by one poem , one old house in Varna and the multi-years friendship between an artist, a journalist and photographer, gradueted the legendary French language school in Varna. For three years and 2128 km as the distance from Varna to Strasbourg the Moon House project forms "story" and it is preparing for the audience. And the story begins in 2013, when the journalist Iskra Sotirova who writes a poetry, gives his poem "The Flowers already sleep" instead of flower for the exhibition of the artist Svetozar Simeonov - Simon (born in Varna, lives and works in Strasbourg since late 90-ties).Then three friends , along with the photographer Radoslav Petkov discovered accidentally one beautiful abandoned old house in Varna and immediately decided that it's "Moonlight house that ...." even that they are not a lunatics. The specific atmosphere of frozen life, an architectural appearance and the aura of faded beauty and passed class have provoked the artists and they - directed by Simon, created the site specific performance. Emphasis in the work are the visualized poems of Sotirova and their dissonance - the silent cry of the performamers , masterfully documented by Radoslav Petkov. The absurdity and the paradox of the present times are expressed by honest nudity as a symbol of ephemeral creation, vulnerability, openness and vulgar beauty. Today the Mooon House is just a memory, closed into the box of an artist-nomad.This story of a washed by uncompromising time Simon closes into a box and Sotirova turns it into a poetry. That Unreal Reality at Bulart gallery unfolds in ready made objects - a silverware boxes since 100 years, a boutique haute-couture suitcase, a boxes of wedding gifts - all of them found in Paris antique shops and brokants, the video boxes and multiples with dried roses, giving a rhythm of sad sophistication of an absurd oblivion.
the artists
Svetlozar Simeonov - Simon (1974 , Varna, Bulgaria ) graduate the French Language School in Varna. He studied history of art, visual arts and new media at the University Marc Bloch in Strasbourg, France. He lives and works in Strasbourg, France since 1999. Between 2005 - 2010 has been working in one of the largest associations in France "Les Petits Débrouillards", where he has a board member / until 2010 / about informal youth education. As an independent curator organizes presentation of Bulgarian and French artists in Bulgaria and France. He was part of the curatorial team of the festival of contemporary Art "Product" (2006). Works with gallery No smoking, Strasbourg.
Radoslav Petkov (1974 Varna) graduated the French Language School in Varna, where together with Simon taking the first steps in contemporary art in the Photo club of Krassimir Bojinov. Radoslav is a longtime photo reporter and although it is currently dedicated to computer technology, photography is his greatest passiomr. In his creative biography are marked participations in collective exhibitions of documentary and art photography in Bulgaria, as well as in the numerous contests where his art was appreciated with first prize for art and documentary photography.
Iskra Sotirova (Varna) writes a poetry from very early age , since when she was just 10 years old started her poetical public activities notted by an awards from national poetry competitions. She graduated Journalism at Sofia University "St. Kl. Ohridski" and then next 22 years she is working as a cultural reporter for Television, Radio and newspapers.. She won the award of the city of Varna for cultural journalism , the awards "Golden Mask" of Varna Drama theater , the annual aeard of Bulart gallery, Kavalet gallery, Georgi Velchev. museum etc. Translator, author of documentaries, independent curator and co-author in art projects, she lives and worls in Varna,.