1/28/11

white (dock)

/english soon/
Един проект в продължение на docu/mental (03/2009), в който се изследват модели на представяне на изкуството днес и чрез който се задават въпроси за автентичността на артистичното поведение и галерийните практики. White (dock) представя синкретичен артистичен модел и симулация, търсейки отговор на въпроса каква форма на живот има съвременното изкуство днес. Дали документацията не създава събитието и дали ролята на артиста е на преден план. Използвайки пространството на галерия "Буларт" проекта търси идентичността на художествените практики, като изпраща и тревожни сигнали за уязвимостта на артистичното поведение от имитации и спекулации.
Провокацията в "Буларт" е продукт на размислите и наблюденията на dorabulart в историческите рамки на последните 15 години, когато художествения живот изобилстваше от събития и прояви, повечето потънали вече в архивна тишина дала възможност за обезличаване и обезценяване на същността им. Проектът се явявя и символ на преобладаващата тенденция за институционализиране на артиста и извеждането на преден план на куратора, като автор - на проекта и на съответната творческа игра. Тенденции, за които е твърде рано да се каже до какви последствия и промени ще доведат. White (dock) е провокация и симулация, огледален образ на процес, в който документацията на събитието, придобива по-висока стойност от самото събитие, а участниците в него и обектите на техните креативни занимания са безличен архив.

White (dock) е на вниманието на публиката до 26 февруари от 14 of 18 ч. без неделя, като посещенията са по предварителна уговорка.

No comments: