12/23/10

Годишните награди на „Буларт” за 2010 / Annual Awards Bulart gallery 2010/for english scroll down/

Годишните награди на „Буларт” за 2010 година

Всяка година по традиция от създаването си през 1996г галерия "Буларт изразява своята съпричастност към творчеството на даден художник, поверявайки му знакът на галерията. Малката сребърна значка е едновременно и бижу и лого, символизира доверието и уважението към творческите търсения на артиста, към неговия професионализъм и артистично поведение. За знак на Буларт е използван глаголическият символ на Твореца, който представлява триъгълник с кръг на върху му, композирани в квадрат, като символизират единството (триъгълника), хармонията (кръга) и устойчивостта (квадрата), краткотрайността на материята и силата и вечността на духа. Отличителният знак е преходен . Носителят на отличието от предишната година го предава на настоящия носител, който следващата година ще има задължението да предаде „щафетата” на следващия творец. Този акт на съпричастност има нематериално изражение, а е предимно духовен и емоционален акт на признание и съпричастност.
Знакът на „Буларт” за 2010 ще принадлежи на Самуил Стоянов заради социално ангажираните му проекти и ироничния характер на неговите послания, на италианската авторка Алесандра Арно заради деликатните артистични провокации срещу намесата на технологиите в човешкия живот. Наградата за млад автор получава Ангел Карагьозов.- Самуил Стоянов е роден през 1975г. в Добрич. През 2001г. завършва специалност „Керамика” в НХА, София. Той е мултидисциплинарен автор,който изпалзва пърформанса,инсталацията, видеото,обекта и живописта за да изрази в дълбока ирония своите социално ангажирани артистични послания. Реализирал е осем самостоятелни изложби в България, Австрия и САЩ, носител е на множество награди за съвременно изкуство , между които награда за съвременно изкуство БАЗА, която му осигури шестседмичен творчески престой в ISCP - Ню Йорк. Варненската публика познава творчеството му от участията му в уикенда за съвременно изкуство contempo, изложбите в галерия „Буларт”, Биеналето на визуалните изкуства „Август в изкуството” и др. Живее и работи в Добрич. / http://www.samuilstoyanov.com/ /Алесандра Арно е представител на младото поколение видео творци в Италия, живее и работи в Милано. Завършила е Художествената академия в Брера,Милано. Нейното творческо внимание е фокусирано върху визуалните и технологични "пропуски", на отклоненията, които нарушават възприятието ни за реалността, обича повторното определяне границите на тези възприятие. Участва в многожество авторитетни международни форуми за видеоарт, фестивали, конкурси и кураторски проекти в Италия и чужбина. Реализирала е самостоятелни изложби в Италия и България. В момента работи като програмен директор на VisualcontainerTV webTV и директор на [. BOX] видеоарт проект/Милано/ ,съвместно с куратора Джорджо Фидели. Пред варненската публика тя представи проекта си фотография и видео "overlook",част от съпътстващата програма на "Август в изкуството". / http://www.alessandraarno.com /Aнгел Карагьозов е роден през 1978 във Варна. Получил е художественото си образование в Hochschule für Angewandte Kunst, Vienna /1997 – 2003/ и е специализирал в Ecole Nationale Supérieure d'Arts, Париж /2004 – 2005/. Участва в множество изложби и кураторски проекти в Германия, Италия, Австрия, Франция и България. Реализирал е 6 самостоятелни изложби в Австрия, Франция и България. Варненската публика бе свидетел на артистичните му провокации през 2010 - в уикенда за съвременно изкуство contempo, проекта memo.real,изложбите в "Буларт". Ангел е член на Berufsverband Bildender Künstler Австрия и от 2006 отново живее и работи във Варна.

* наградите ще бъдат връчени на нарочно парти в мюзик кафе LOOK през януари.

Галерия Буларт започна своите 15 години с история от над 360 изложби, самостоятелни и кураторски проекти на български и чуждестранни водещи автори, представяния в България и чужбина. През 2010 акцентът бе поставен към младите автори и подкрепата на техните първи стъпки, както и методичната образователна линия с множеството изложби, представящи тенденциите в съвременното изкуство, сащо така бяха реаализирани успешни международни проекти. Антония Колева – Нитра, Иван Костолов, Ангел Карагьозов, Симеон Стоилов, Петър Минчев, Калоян Илиев- Кокимото, Петър Костадинов, Агоп Гемджиян ,Кирил Чолаков,Борис Колев, италианците Алесандра Арно, Паоло Вивиан, Джузепе Канистраро, Лучано Олзер, Марко Филипоци ,Джордия Брунели, Мона Яс от Германия. Парньорските взаимоотношения с галерия ЕС,базирана в Мерано и Визуален контейнер, базиран в Милано, доведоха до реализацията на проекти в България и Италия – изложбите на Алесандра Арно, Кирил Чолаков и Мона Яс. Сътрудничеството с Берлинерпул пък даде възможност на варненската публика да се срещне с творчеството на Нуно Виченте /Франция/, Мариша Бенджамим /Португалия/ и Виене Чан /Китай/ в проекта memo.real, съпътстващ „Август в изкуство”, също тогава бе представен немския видео артист Уилфрид Агрикола ди Кьолн /Германия/. Последният успешен проект на „Буларт” бе в Будапеща на панаира на модерното и съвременно изкуство , където галерията бе специално поканена в кураторския проект на Саймън Хюит ,наречен „Ъгълът на героите” /Нeroes Corner/ и представи италианския художник Паоло Вивиан. По проект на фондация „Рая Георгиева” и със подкрепата на Община – Варна по програмата за подкрепяне на творчески проекти излезе от печат каталога на Рая Георгиева.

С това галерия "Буларт" ви пожелава весели празници!

Много любов и артистично настроение!


Дора Дончева,

http://www.bulartgallery.blogspot.com/-------- english--------------

Bulart's gallery club annual awards 2010

Bulart gallery annual award is a little silver badge/ insignia - both as jewel and as a logo symbolizes the confidence and respect for the creativity and artistic searches, respect to professionalism. For that sign was used the Glagolitic symbol of the Creator, which is a triangle with a circle on the top. The sing is composed into a square and symbolizes also the unity (triangle), harmony (circles) and stability (square); short-of matter and the strength and eternity of the spirit. The insignia is transitional. The winner of the previous year will give the award to the new winner and next year he has a duty to forward it to the next winner. The award is an act of empathy and it is intangible terms, it is primarily a spiritual and emotional act of recognition.- Samuil Stoyanov /1975, Dobrich/.He graduated National Fine Art Academy, Sofia /2001/. He is multidisciplinary artist,works in field of installation, painting, performance, object etcc. His creative interests have socio-political aspects with strong ironic nature. He realized many solo-exhibitions in Bulgaria, Austria and USA. He is a winner of numerous awards for contemporary art, including the award for contemporary art BASA, which provide him with six weeks creative stay in ISCP - New York. Varna audience knows his works from his participation in the weekend for contemporary art - contempo, the exhibitions in the Bulart gallery, Biennale of Visual Arts " August in Art " etcc. Lives and works in Dobrich. / learn more for him in http://www.samuilstoyanov.com /
- Alessandra Arno works and lives in Milan, Italy. She graduated in Brera Art Academy in Milan and she makes the most of the expressive features of photography and video. Her attention is focused over visual and technological "gaps", the aberrations of which are distorting our perception of the real, and likes re-defining such boundaries. She has taken participation in many important videoart exhibitions, festivals,contests and curatorial projects in Italy ans abroud. She realized solo exhibitions in Roma /2002/, Brescia, Ken Damy Contemporary Photo Museum /2002/, Bulart gallery /Varna, BG, 2010/. Actually she is co-founder and project manager of Visualcontainer and Director of VisualcontainerTV International Videoart webTV.Since May 2010 she is a co-Director of [.BOX] Videoart Project Space, a videoart gallery / Milan, Italy/ . / learn more about her in http://www.alessandraarno.com /- Angel Karagiozov /1978, Varna/ has finished his art education in Hochschule für Angewandte Kunst, Vienna /1997 – 2003/ and he had specialization in Ecole Nationale Supérieure d'Arts, Paris – Cergy /2004 – 2005/. He has taken participation in several exhibitions and curatoral projects in Germany, Italy, Austria, France and Bulgaria. He has 4 solo exhibitions in Austria,France and Bulgaria.His last project "2012" was presented in con.tempo - weekend for contemporary art in Varna,2009. Angel Karagiozov is a member of Berufsverband Bildender Künstler Österreichs and International Association of Art. Since 2006 he lives and works in Varna.Bulart gallery is based in Varna, Bulgaria. Since 1996 it presents modern and contemporary art by local and international artists. It presents limitless by tools and language conceptual exhibitions by artistic groups, curatorial projects and individual artistic researches with subject focused in urban culture, collective memory, question of identity, mass media manipulation, globalization and social frames, communications, new aesthetic of present time and social behavior. Bulart gallery has a program “Youth art” and it searches new art trends in young generation. Bulart has taken participation in international art projects, festivals and fairs- local and in abroad /Kunstart, ArtVilnius, Budapest art fair, “August in art”, Product etcc/. Bulart has the annual grant for art studentss. Bulart gallery is editor of Art News Bulletin / since 2000/ and Bulart gallery is co-partner of “con.tempo”- weekend for contemporary art in Varna, an international art festival for artists under 35. Bulart works with collaboration with public culture institutions, art schools and culture societies- local and in abroad and it is in network with VisualContainer /Italy/, Berlinerpool /Germany/;Varna Free University /Bulgaria/, ES gallery /Italy/, Sea Blue Association/Bulgaria/, Raya Georgieva Foundation /Bulgaria/, ArtIn Vision /Bulgaria/, Stalker design studio /Bulgaria/ etc. The project curator of the gallery is Dora Doncheva - Bulart

Wish you Merry Christmas and Happy New Year!

Hope to be together next art year too!

LOVE/ART :-)


Dora Doncheva, curator

Bulart gallery

http://www.bulartgallery.blogspot.com/

No comments: