3/16/09

"Houston,we've got a problem?", action, Varna Sea Garden


for english scroll down pls

Хюстън, имаме ли проблем ?
Акция , 15 март 2009, Морска градина ,Варна, Алея на космонавтите/1/
Вечнозелено дърво вид arborvitae / дървото на живота/, картон, анонимни арт космонавти на възраст от 3 до 50 години

Акцията е резултат от търсенето на идентичност , както и отговор на въпроса какво може за провокира създаването и поддържането на живота на българска галерия за съвременно изкуство. Акцията е и финалната фаза на проекта „ docu/mental exhibition” , представен в галерия Буларт, който разглежда модели за симулиране и манипулиране на арт историята . Засаждането на дърво в алеята на космонавтите символизира желанието за изследване на необятното пространство на съвременното изкуство, знак за сериозните намерение и героични усилия за оцеляване в ненормална среда. Дървото Thuja е от рода на иглолистните вечнозелени дървета, наричани от някои народи дървото на живота – arborvitae. Заглавието на акцията „Нюстън, имаме ли пробем?” е аналогия на разговора между космонавтите и космическата централа в Америка по време на злополучното пътуване на совалката Аполо 13. На картонената табела до засадената туя е подставен надпис : ”заниманията със съвременно изкуство, доказват извънорбитален произход…….dora bulart 1996….. art ufo gallery…”

бележка: 1 - Алеята на космонавтите във Варна е създадена през май 1961 година,когато по време на посещение на първия космонавт Юрий Гагарин бива посадено дърво. По-късно през годините много космонавти от Русия, България , Куба засаждат дървета. В момента в алеята пред всяко дърво стои циментова плоча с името на звездния герой, космическия кораб и годината на пътешествието.

english:

Houston, we’ve got a problem? action, 15th March 2009 Sea Garden,Varna, Alley of astronauts /1 / a tree kind of arborvitae , cardboard, anonymous art spacemen from 3 to 50 age

Action is the result of searching for identity and the answer to the question what provoked the creation and maintenance of the life of a bulgarian contemporary art gallery. Also the action is a final phase of the project “docu / mental exhibition”, presented in Bulart gallery. The project researches the models for simulation and manipulation in art history. Planting a tree in the alley of astronauts in sea garden in Varna is a symbol for this research and discoveries into the field of contemporary art and also it is a sign of serious intent and heroic efforts to survive in abnormal environments. Thuja tree is a kind of coniferous evergreen trees, some people called it the tree of life - arborvitae. The title of the action "Houston, we’ve got a problems?" is an analogy for a dialogue between astronauts and the space central station in America during the voyage of Apollo 13. On the cardboard close to the tree there is an inscription: "activities of contemporary art, demonstrating outside orbital origin...dora bulart 1996... art ufo gallery ... "

a note: 1 - Alley of the astronauts in Varna was established in May 1961, during the visit of the first astronaut Yuri Gagarin. He was planted a tree. Later in years, many astronauts from Russia, Bulgaria, Cuba, planted a trees. Currently in the alley in front of each tree is a cement slab with the name of the star hero, name of his space vehicle and the year of journey

No comments: