12/23/08

outlet.2008.bulart,curatorial text in bulgarian

Английската дума “outlet” навлезе активно в българския език през последните няколко години. Значението на думата е „излаз, отвеждане, отдушник”, но преведена на езика на модата и популярната култура обозначава разпродаването на маркови колекции след сезона на преференциални цени. Играта на понятия и смисли в кураторския проект на Дора Дончева е лесна за разпознаване. Авторите от кръга на дадена галерия се превръщат в марки .”Продукцията „ им се наслагва или налага в пространството /пазара/ според ефективността на рекламната политика на галерията. Определени „марки” могат да предизвикват консуматорска истерия на пазара. Други налагат цветове, форми, интериори и дори модели на поведение.
Агресивната мол-поп- култура научи българския потребител да разпознава думата „outlet” и да синхронизира шопинг-терапията с модните сезони. Ироничната линия в проекта е всъщност опит за протест срещу автоматизираното преследване на чужди поведенчески модели, както и към трагичната загуба на естетически ценности и лична идентичност.
В културноагонизираща и практически мъртва естетическа среда е трудно да се създаде пълнокръвна визуална мода или пък да се импрегнират в публичното пространство конкретни съвременни визуални модели. Невъзможността на ситуацията е обусловена от липсата на трайна културна политика и както и от отчайващото нежелание на държавата да популяризира и утвърждава съвременните естетически модели.
Изложбата в Буларт по един традиционно сериозен начин представя успешните художници за галерията през 2008, като в същото време изгражда бутафорен моден сегмент, в който изобразителното изкуство е част от масовата култура, моден образец и желан предмет.
В този смисъл „outlet” прави годишен отчет за най-добрите артистични презентации за галерията през 2008, а същото време провокира публиката към размисъл за ценностите и естетическите нагласи, като се заиграва със склонността за митологизиране на марката. Задължителното облекло в лилаво, изискване отправено към посетителите на изложбата е още една възможност за ирония към масовите попкултурни нагласи. Диктаторите в модата поставиха тъмния виолет и неговите нюанси в гардеробите на хората по света още в началото на пролетта - Милано, Париж, Лондон, на континента и зад океана тъмния виолет моделира уличният колорит и потапя индивидуалното мислене и чувствителност в повърхностния коктейл на журналната култура.
Проектът има бунтарски характер и се явява като отдушник, в който разнообразни проблеми от съществуването на съвременния човек намират „излаз", "отдушник".
Дора Дончева, куратор

No comments: