2/26/13

Обява за свободна стажантска позиция: асистент – галерист


Обява за свободна стажантска позиция: асистент – галерист

Буларт галерия е галерия за съвременно изкуство, базирана във Варна. Представя самостоятелни изложби и кураторски проекти на автори от страната и чужбина,които са фокусирани върху проблемите на съвременността,измеренията на културните модели и колективната памет.
aдрес: Варна, Шипка 22  www.dorabulart.com

Буларт галерия обявява свободна стажантска позиция
за асистент-галерист за периода 15 март – 15 юни 2013

Описание на позицията
- организиране на изложби
- организиране на културни събития
- участие в международни културни събития
- работа по проекти
- организиране на пресконференции и прес мониторинг
- арт маркетинг
- документация и архивиране
Профил
-интерес и познания в областта на съвременното изкуство
-способности за работа в екип и под „високо напрежение”
-инициативност и комуникативност
- добри организационни умения
- компютърна грамотност
- предимство има владеенето на поне един западен език /английски, френски, немски/
Квалификации
- идеалния кандидат е с образование /завършено или в процес/ по изкуство, история на изкуството,арт мениджмънт  и /или журналистика
- опит не е необходим
Условия
-обучения, свързани с галерийната практика
-базов курс по документиране и архивиране   
- половин работен ден от понеделник до петък
- дата на стажа 3 месеца с дати 15 март 2013- 15 юни 2013
Необходими документи
- Автобиография със снимка,мотивационно писмо
-Документите за кандидатстване не трябва да надвишават 5 МБ
Изпратете на адрес:

Краен срок за кандидатстване : 10 март 2013

No comments: