12/8/11

exi[s]t>15 bulart >concept=bg=>eng belowповече за проекта :
exi[s]t е фокусиран върху темата за съществуването в условията на урбанизация, технологизиране и потребителско пресищане. на фокус е двойствеността на формите и дифузията между материалните нужди и човешката духовна същност. в центъра на вниманието е съвременния човек , затворен  между въображаеми удоволствия, виртуални желания, политическа манипулация и социални ограничения. това е  изследване за aletheia между миналото и бъдещето.  за  "истината" , за "разкриването" за  "не скритото състояние” на нещата, за очевидното. процес наречен от немския философ мартин хайдегер  „разкриване на света".  фокусът е тези неща от  живота, които имат смисъл и може да бъдат вдъхновение за изкуство и извор на творческа енергия. движението разпръснато между "да-си-във- времето" срещу "да-си- в- света". свят на утопични идеали срещнали обикновените нужди на човешкото съществуване.  aletheia поглежда огледало в пещерата на платон, феномен във времето на пренасищане, цитати и копия. времето, когато според валтер бенямин произведенията на изкуството, нямат  "аура", заради постоянната им ре-продукция. този свят, наречен от жан бодрияр "система на предметите" е де-финиран от теодор адорно като "край на изкуството", определен е в неговата „теория на естетиката”  като сцена на популярната култура, без критични тенденции, като част от културната индустрия. идентифициран като псевдо-пространство без индивидуалност, в резултат на манипулация и контрол на средствата за масово осведомяване и социалните модели.

тогава какво е изкуството сега и кой е художника днес? дали той е самотен хедонист в утопична планета или той е работник , монополизиран в мрежата на културната индустрия?има ли изход за съществуване.трябва ли да започна процес на пермутация на нашите концепции за художествена практика днес? проектът, регистрира тенденцията и чертае линията на случващото се. може би бъдещите поколения ще знаят повече, когато те разполагат с историческо време, като инструмент за мяра.
инсталация, видео арт, скулптура, живопис, фотография и саунд инсталации, дело на художници от българия, белгия, германия, италия, ирландия и холандия създават пъзела на настоящите времена, в които ние сме свидетели на модалността на колективната памет и мутацията на стойностите. поканените артисти са изследователи на  човешката природа, градския начин на живот и човешките взаимоотношения в среда на моделиране на нови архитипи на колективната памет. те използват реалността отвътре или отвън, за да предупреждават и да провокират будност,като дават знак за съществуването на надежда и изход, които са целите на този проект в контекста на годишнината на буларт галерия  и каквото е основното послание в продължение на 15 годишната история на галерията.
дора дончева галерия „буларт”
варна,  2011

участват:
александра арно (италия), антония колева- нитра,  ангел карагьозов, бора петкова, димитър трайчев, иван костолов, калоян илиев- кокимото, марк о`леъри (ирландия), марлен андреев (германия), марко де санктис (белгия), нено белчев, паоло вивиан (италия) , петър минчев, самуил стоянов, симеон стоилов, стефан халтер (германия), стела веселинова (холандия), цветан кръстев, проф.владимир иванов. с ранни творби на рая георгиева /1978-2009/.

откриване:
9 декември 2011 /петък/ от 18 ч
буларт галерия, шипка 22 ,варна
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
афтър парти:
9 декември 2011 /петък/ от 20 ч
мюзик кафе look -видео прожекция и dj  сет на peter peterson & jijo

*благодарим за съдействие и подкрапата  на археологически музей-варна, фондация "рая георгиева", интерлогистика, галерия "сариев" и мюзик кафе look.
=engl=

exi[s]t >15 bulart >9 december 2011>bulart gallery 15 anniversary
 from project description: 
the project “exi[s]t” is focused into question of human existence in condition of urbanization, digitalization  and  satiation. in the attention are duality of the forms and diffusion between ordinary human  needs, spirit and art.
“exi[s]t” is a research for “aletheia”. aletheia between past and future. the german philosopher martin heidegger called this process “world disclosure”. “exi[s]t” is focused into those things in life which make sense and could be inspiration for creativity, energy and art power. installation, video art, sculpture, painting, photography and sounds installation are made by 20 artists from bulgaria, italy, germany, belgium, the netherlands and ireland. involved in “exi[s]t” are artists who have deep interest in the field of urban culture, human nature, relationships and communications. they seek new aesthetic models with no restrictions. they use the reality-inside or outside to alert, to provoke, to keep the audience awake. they also leave the sign for existence of hope and exit which are the goal of this project in context of bulart gallery`s anniversary and this message was one of the base targets in 15 years art activity of the gallery. the second part of the project is a book with title “exi[s]t- verbal selfportrait of the artist now”. it will include the images of the exhibition supported by interviews with the  authors focused into their points of view for life, art and future.
curator : dora doncheva - bulart

participate:  
alessandra arno (it), antonya koleva -nitraangel karagiozovbora petkova , dimitar traychevivan kostolovkaloyan iliev - kokimotomark o`leary (ir), marleen andreev (de), marco de sanctis (be), neno belchevpaolo vivian (it), peter mintchevsamuil stoyanovsimeon stoilovstephan halter (de), stella vesselinova (ne), tzvetan krastevvladimir ivanov.
with early works of raya georgieva (1978 -2009).

opening : 9 december 2011 /friday/ at 6 pm | bulart gallery |22 shipka str
after party: 9 december 2011 at 8 pm | music cafe look | screening | dj set peter peterson and jijo

* the project  has second part - book with title “exi[s]t .a verbal self-portraut of the artist now.the book will be on a paper in the end of January 2012.
*with thanks for assistance and support to  varna archaeological auseum, raya georgieva foundation, interlogistica, sariev gallery and  music cafe look

No comments: