4/1/11

breaking news: Marleen Andreev solo

Седмици на Германия в България 
изложба на Марлeeн Андреев
„ЕДЕЛВАЙС”, фотограми
 5 - 13 април 2011
куратор на проекта Дора Дончева
официално откриване: 5 април 2011 от 18ч
Арт Салон на Радио Варна, бул. Приморски 22, Варна

организират : Радио Варна, Фондация „Рая Георгиева”, Младежка група „Аморфа” музика: Вито Джаковели /перкусии/, Страцимир Павлов /пиано/
спонсор: Фотографско Общество Варна

* пресконференция : 4 април 2011 от 15 ч в Арт Салон, Радио Варна

Марлийн Андреев / 1981, Дрезден / е получила художественото си образование в Академията за изящни изкуства в Дрезден, Германия, където в момента подготвя своята докторантура. Нейните творчески интереси са фокусирани върху проблемите на околната среда и взаимовръзките на съвременния човек и природата. Своеобразният артистичен почерк и експериментаторски подход, разработен върху основата на развития от дадаистите способ - фотограми при Марлийн Андреев намират нов израз, който дефинира пред зрителя остри въпроси за бъдещето на планетата. В проекта „Еделвайс” тя представя няколко серии фотограми, създадени през последните години. Андреев композира решенията си в тъмна стаичка, рисува директно върху светлочувствителната хартия, заиграва се със светлината и осветява изображенията. Използва реалността като обект, а съвременният човек е център на творческото изследване. Контрапункт на този зов на загриженост срещу унищожаването на природата са поетичните метафори - цветя, пеперуди, романтични композиции. Контрапункт - изход, който авторката предлага на своята публика. Фотограмите на Марлеен Андреев са уникални светлинни свидетелства за индустриализацията на нашето общество, за грубата намеса на човека в природния организъм, и зов за размисъл и загриженост за бъдещето.
Дора Дончева, куратор на проекта

Изложбата е част от официалната програма на Посолството на РГермания у нас в рамките на Седмици на Германия в България.
** повече за авторката вижте в сайта и на адрес : http://www.marleen-andreev.com/

----DE ---Deutschlandwochen in Bulgarien
Marleen Andreev
Ausstellung „EDELWEIß ”, Fotogramme
Ausstellungszeitraum: 05.04.-13.4.2011
Ort: Art Salon Radio Varna
Kuratorin Dora Doncheva
Organisatoren: Radio Varna, Stiftung „Raya Georgieva“, Amorpha Youth Group
Musik: Vito Giacovelli-Perkussion, Stracimir Pavlov-Piano

Die deutsche Künstlerin Marleen Andreev zeigt als derzeitige Meisterschülerin der Hochschule für Bildende Künste Dresden ihre Ausstellung "EDELWEIß / ЕДЕЛВАЙС" in Varna, in der sie sich mit dem Thema Mensch, Umwelt und Medien auseinandersetzt. Seit 2003 beschäftigt sich Marleen Andreev mit der Technik des Fotogramms und entwickelte eine neue Form der Malerei in der Dunkelkammer. Mit gesammelten Motiven aus dem öffentlichen Leben kreiert sie ihre ganz eigenen Lichtbilder und setzt sich damit auf eine sehr subtile Art und Weise mit ihrer bikulturellen Identität auseinander.
http://www.marleen-andreev.com/

No comments: