3/15/16

Olga Georgieva (AT): Out on the Other Side @ Bulart gallery

 
Имаме удоволствието да ви поканим
на самостоятелната изложба живопис на
ОЛГА ГЕОРГИЕВА
OUT ON THE OTHER SIDE
22 март - 10 април 2016
откриване: 22 март от 18 :00 ч
Буларт галерия| Варна . Шипка 22
вход свободен
 
 Олга Георгиева за Out of the Othe Side
"Моят художествен път се е определял често от автобиографични мотиви и преживявания. Също така, отношенията между хората винаги са ме интересували. В творбите, които създадох, през последните години, също ме е занимава понятието "режим". Може би ние всички живеем в границите на един режим, който е невидим и се управлява от законите на нашият разум. Аз започнах да използвам червения цвят, като знак на тази граница. Нашите решения - кого допускаме до нас и кого оставяме на дистанция - се определят от тази "граница". Нейното разкъсване е невъзможно. Ние само я „изместваме“, защото разумът не ни го позволява. " Олга Георгиева (1986 Варна) живее и работи във Виена от 2005 година. Възпитаник на Националното училище по изкуствата „Д.Христов” ( 2005) Варна, специалност „графика”. През 2012 се дипломира с отличие в Университет по приложни изкуства -Виена, Австрия, специалност „Графика” в класа на професор Jan Svenungsson. Работи в областта на рисунката, графиката, инсталацията и видеото. Интересува се от човешките взаимоотношения в реално време и задава с творбите си риторични въпроси за съществуването.В биографията и присъстват престижни участия в колективни изложби, фестивали и кураторски проекти в България, Германия, Австрия, Холандия, Япония, Финландия, Испания, Тайван и др. Реализирала е множество самостоятелни изложби и пърформанси в България, Австрия, Германия, Франция,Испания, Русия, Китай и др. Нейни творби има в колекциите на Museum Angerlehner и Immobilien GmbH, Велс; Red Carpet Collection , Виена; колекцията към сдружение Friends of Fine Arts , Виена,както и във колекцията на Университета по приложни изкуства във Виена. Била е резидент в HuanTie Times Art Museum, Beijing, China.Работи с виенската галерия „Щайнек”.
We are pleased to invite you
to the solo exhibition of
OLGA GEORGIEVA
OUT ON THE OTHER SIDE
#painting
22 |03 -10 04| 2016
Opening: March 22 from 6: 00 pm
Bulart gallery | 22 Shipka st.Varna
admission free
 
Olga Georgieva for Out on the Other Side:
"My artistic journey has often defined by autobiographical motifs and experiences. Also, relations between people always are interested me. In my works that I created in recent years, also I'm concerned the term "regime". Perhaps we all live within a regime that is invisible and is governed by the laws of our mind. I began to use the red  color as a sign of that limit. Our solutions - who allow us and who leave a distance - its are determined by this "frontier". Its cleavage is impossible. We only "shift" the border because our mind , it does not allow us to do it."  
 Olga Georgieva (1986 Varna ,Bulgaria ) lives and works in Vienna since 2005. Graduated from the National School of Arts " Dobri Hristov " in 2005 Varna and in 2012 from the University of Applied Arts, Vienna, Austria, in „Graphics" department, in the class of professor Jan Svenungsson. She works in the field of drawing, graphics, installation and video. She is interested in human interactions in real time and she sets her works into rhetorical questions about existence. Olga has taken participation in prestigious group exhibitions, festivals and curatorial projects in Bulgaria, Germany, Austria, the Netherlands, Japan, Finland, Spain, Taiwan and others. She has severeal solo exhibitions and performances in Bulgaria, Austria,germany, france, Spain, Pussia, China ecc . Her works are in the collections of the Museum Angerlehner and Immobilien GmbH, Wales; Red Carpet Collection, Vienna ; the collection of the association Friends of Fine Arts, Vienna, and in the collection of the University of Applied Arts Vienna. She was the resident of the creative program at HuanTie Times Art Museum, Beijing, China. In Austria Olga is presented by Steinek gallery, Vienna.

No comments: