7/2/15

PERSONAL VENUS | НОРА АМПОВА | BULART GALLERY

БУЛАРТ ГАЛЕРИЯ
представя
PERSONAL VENUS | НОРА АМПОВА
живопис
откриване : 08 |07 |2015 - 19 :00
Варна. Шипка 22

-.-.-.-
BULART GALLERY
presents
PERSONAL VENUS | NORA AMPOVA
painting
opening: 08 |07 |2015 - 19 :00
Varna. 22 Shipka st
.-.-.-.-.
www.dorabulart.com
-=-=

за изложбата:
Нора Ампова (1989. София ) през 2014 се дипломира с магистърска степен Живопис в Националната Художествена Академия, София , като преди това през 2011 г. специализира изящни изкуства в университета в Хетфийлд, Англия. Има шест реализирани соло проекта в България. Участвала е във фестивали за съвременно изкуство в България и представителни кураторски проекти в Белгия (" My name is artist, Hugo Voeten Art Center, Belgium, куратор Весела Ножарова, 2014), Румъния ("Transform of art education, Exhibition hall of Constantin Brancusi Parliament building, Bucharest, Romania,2014) и Австрия ( House Wittgenstein, Vienna, Austria, 2012) и др .Нейни творби са част от частни колекции в Белгия, България, Германия. След големия интерес в София (галерия "Юзина") самостоятеленият живописен проект PERSONAL VENUS (Лична Венера) на Нора Ампова ще бъде представен на варненските ценители в пространството на галерия "Буларт" (Варна, Шипка 22). Проектът изследва субективното отношение към красотата, като най- близките приятелки на Ампова попадат в твроческия фокус, превърнати в модели. " Това са различни типажи на съвременната Венера, които позволяват "воайорството" ми като художник да достигне до техните интимни, лични състояния. ", разказва за идеята си Ампова , " Чрез тях изследвам субективността на красотата чрез разнообразието от идеали, психологически състояния и форми". Изложбата е на вниманието на варненската публика до 22 юли.

///////////////
///////////////
about the exhibition
Nora Ampova (Sofia.1989) in 2014 graduated with a master's degree in Painting at the National Art Academy, Sofia, as previously in 2011 specialized Fine Arts at the University of Hatfield, England. She has six solo projects realized in Bulgaria.Participated in contemporary art festivalst in Bulgaria and representative curatorial projects in Belgium ("My name is artist, Hugo Voeten Art Center, Belgium, curator Merry Nozharova, 2014), Romania (" Transform of art education, Exhibition hall of Constantin Brancusi Parliament building, Bucharest, Romania, 2014) and Austria (House Wittgenstein, Vienna, Austria, 2012), etc. Her works are part of private collections in Belgium, Bulgaria, Germany. After the huge interest in Sofia (gallery "Yuzina", 06/2015 ) her solo project PERSONAL VENUS will be presented in Varna at bulart gallery (Varna, Shipka 22). The project explores the subjective attitudes to beauty, as the closest friends of Ampova foccused her creative interests and she has turned them into models to present Venus. "These are different characters of modern Venus that enable" ,she undercover his concept , " they had provoked me to be " stalking" by me as an artist and to be reached their intimate,deeper personal conditions. Through them i explored subjectivity of beauty used the diversity of ideals, psychological statments and forms ". The exhibition is at the attention of the audience in Varna until July 22, 2015

No comments: