2/7/12

vassil vassilev | painting | 09 - 23 .02.2012
васил василев 
живипис 
буларт галерия шипка 22 
откриване : 9 февруари 2012 от 18ч


био:


Васил Василев е роден  на  9 февруари през 1957 г. в село Змейно, община Омуртаг. Завършва живопис във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”  в класа на проф.Ал.Терзиев през 1982. От тогава живее във Варна. Работи основно в областта на живописта,графиката и скулптурата в определени периоди също привличат вниманието му..  Стилът му  е основан на постекспресионистични тенденции , като живописните му платна, често се експонират като инсталации и полиптихи , изпълнени с цитати и препратки, които зрителят трябва да завърши по собствен избор. Излага творбите си в България , холандия Русия,Словения,Македония. Множество самостоятелни проекти са реализирани в галериите „Осем”, „Буларт” във Варна, „Арт 36 „  и „Форум „ в София  .Участва  в международното биенале на визуалните изкуства „Август в изкуството”, Варна  /2000 - 2008/ , на националната изложба за съвременно изкуство на МТел е номиниран автор в секция „живопис” /2007/. Представя изкуството си в Москва /2001/ в Културния дом на Академията на науките на Русия и в Българския културно-информационен център.Член е на СБХ и на Международния фонд на московските художници (2001).  Творбите на Васил Василев са притежание на частни колекции в България, Русия, САЩ, Испания, Норвегия, Италия, Холандия, Швейцария, Франция.Негови творби има в колекцията на Вим Вендерс и на руският икономист акад. Владимир Лисичкин. Носител е на множество награди за живопис,както и на годишната награда на галерия „Буларт” (2007).
=-=-=---engl=-=-=-=-

Vassil Vassilev

painting
Bulart Gallery | 22 Shipka str | Varna
opening: 9 february 2012 at 6 pmshort bio:
Vassil Vassilev / 1957, Zmeino, Bulgaria/
Vassil Vassilev graduated Painting at the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (1982). He is mostly working in the field of painting, but is active as graphic artist and sculptor as well.  His style is related to the postexpressionist tendencies. His picturesque paintings, exhibited as an installation, resemble sentences without a subject, full of quotations and cross-references, which the spectator ought to complete according to his own choice. His individual exhibitions, of which the Art 36 Gallery in the capital city showed three, are organised at intervals of two to five years between 1984 and 2005. In Varna he presented personal shows in "Bulart" gallery, gallery "8" in Museum "G.Velchev ". Participated in Biennial for visual arts "August in art", Varna / 2000- 2008/, he was nomitaned for award in section "painting" in National contemporary art exhibition MTEL /2007/. He was presented in Bulgarian Culture center in Moscow /2001/ . The group exhibitions in which he participated range from Europe to Canada, with about ten participations just in the International Graphics Biennale in Varna, followed by appearances in Maastricht, Ljubljana and Bitolja. The works of Vassil Vassilev are owned by private collections in Bulgaria, Russia, USA, Spain, Norway, Italy, The Netherlands, Switzerland and France. His works are also in the collection of Vim Venders and russian economist Vladimir Lissitchin. Vassilev was the winner of annual Bulart gallery prize in 2007. He is Member of the International Fund of Moscow Artists (2001).He works and lives in Varna .

No comments: