2/10/10

CIRCULUS VITIOSUSCIRCULUS VITIOSUS
„I’m the great, because I’m the great !”
Utopian fine art project by Kokimoto
photography,collage,acrylic,objects
17/02/2010 - 03/03/2010
opening: 16/02/2010 at 6.30 p.m.

CIRCULUS VITIOSUS
„I’m the great, because I’m the great !”
Утопичен художествен проект от Кокимото
фотография, колаж, акрил, обекти
17.02.2010 – 3.03.2010
Откриване 16.02 – 18.30 ч.

Нарастващият интерес към Кокимото включая неговите производни: Кикимото; Микитото; Кашамото; Коткимото и други, както и все по – многобройните му фенове, подтикнаха Калоян Илиев да се разрови из дебрите на подсъзнанието си, задавайки вечния въпрос „Да бъдеш или да не бъдеш Кокимото?”
Проследявайки интересни факти и събития от миналото, свързани с живота и творчеството на Кокимото, проучването изведе Илиев до настоящия момент.
Изхождайки от техниката на логическата манипулация в публичния дискурс се стигна до основния принцип - Circulus Vitiosus* - даващ отговор на въпроса. Чрез така наречения принцип, по същество се внася смут в публичното пространство и точно тук е от изключително важно значение внушението и действието на проекта, с логично продължение „I’m the great, because I’m the great!”
Чрез този своеобразен обзор, ние откриваме разпростиращото се влияние на Кокимото през годините, до наши дни. И макар не дотолкова обстоен, поради липсата на пълна яснота около противоречивата му личност, той дава право на автора да заключи: „I’m the great, because I’m the great!”
Калоян Илиев- Кокимото

* Circulus Vitiosus – (лат.) Порочен кръг

пресконференция: 15 януари 2010 от 11.30 до 12.30 ч. в салона на галерията

No comments: