10/11/16

Sasho Stoitzov at Bulart gallery

Буларт галерия има удоволствието да ви покани на самостоятелната изложба живопис на Сашо Стоицов на 13 октомври 2016 от 18 :00 ч в салона на галерията на ул. "Шипка" 22 във Варна.
Bulart gallery has pleasure to invite you for the opening of the painting exhibition of Sasho Stoitzov (BG/USA) on 13th October 2016 at 6 pm , 22 Shipka st, Varna.
за изложбата / about the exhibition
(Bg)Първото самостоятелно представяне на Сашо Стоицов в Буларт галерия е част от паралелната програма на CONTEMPO - 8ми Международeн фестивал за съвременно изкуство във Варна. Колекцията включва две емблематични серии  за творчеството на известния българския творец , който от години живее между София и Ню Йорк -  платна , които регистрират живота в Ню Йорския квартал  Nolita, инспириани от градския живот , уличините фасади и градски персонажи. Създадени чрез живописна интерпретация на дигитализирани фотографии Стоицов документира късчета от реалността на култовия американски град,  превръщайки галерийни стени във фасади. Вторият цикъл представени творби разкриват най-новите авторови търсения в сферата на концептуалната абстракция.

(En) The first solo presentation of Sasho Stoitsov at Bulart Gallery is a part of parallel program of CONTEMPO - VIII International Contemporary Art festival in Varna. The collection includes two iconic series of works by  famous Bulgarian artist who lives from years between Sofia and New York. The  first series of paintings are as the life register  in the Nolita New York`s  quarter, inspirited by its urban life, street facades and local heroes. Created by scenic interpretation of digitized photographs Stoitsov documented a pieces of the reality of that cult American city, turning the gallery walls into a facades. The second cycle of works reveals the author's most recent researches in the field of conceptual abstraction.
за автора /  about the artists
(Bg) Сашо Стоицов е роден през 1952 г. в Благоевград. През 1971 завършва Националното училище за изящни изкуства в София. От 1998 живее между Ню Йорк и София. През 1999-2000 учи Digital Media Art Technology в Ню Йорк. През 1988 е един от кураторите и участниците в легендарната художествена акция и изложба „11.11.88” – един от първите форуми на концептуално изкуство у нас, а през 1989 организира първата национална изложба за неконвенционално изкуство „11.11.89” в Художествената галерия на Благоевград. Той е сред първите български художници, които работят в сферата на съвременното изкуство. Участва в някои от най-важните за развитието на българската художествена сцена изложби: „Земя и небе” (1989), „Каймак-арт“ (1992), „N-форми? Реконструкции и интерпретации” (1994), „ВидеоХарт” (1995) , Първо международно биенале „Африкус 95”, Йоханесбург, ЮАР, „Експорт-Импорт“ (2003), Биенале „Август в изкуството“ (2004), „Защо Дюшан? (2012) и много други. Носител е на Наградата на М-тел за съвременно българско изкуство (2008).


 (En)  Sasho Stoitzov was born in 1952, in Blagoevgrad, Bulgaria. In 1971, he finished the National School of Fine Arts in Sofia. Since 1998, he has is living between New York and Sofia. In 1999-2000 he studied Digital Media Art Technology in New York. In 1988, he was one of the curators and participants in the legendary art action and exhibition entitled 11.11.88 – one of the first conceptual art forums in this country, and in 1989 he organized the first national unconventional art exhibition, 11.11.89, in the Blagoevgrad Art Gallery. He is one of the first bulgarian conceptual artists started in the late 1980's and his works from that time have become classics of Bulgarian anguard. He participated in some of the exhibitions of real importance in the development of Bulgarian contemporary art scene : Earth and Sky (1989), Kaymak-Art [Cream-Art] (1992), N-forms, Reconstructions and Interpretations (1994), VideoHeart (1995), First International Biennial Africus 95, Johannesburg, South Africa, Export-Import (2003), the August in Art Biennial (2004), Why Duchamp? (2012) and numerous others. He organized a number of individual shows and won the M-Tel Award for Contemporary Bulgarian Art (2008).

*изложбата се осъществява със съдействието на галерия "Аросита", София 
* the exhibition is realized with the support of Arosita gallery, Sofia

No comments: