9/15/16

MeinungsVeranderung by Magdalena Danailova


MeinungsVeranderung 
или мисли различно //think differently
историческа визуализация на антиядреното движение | historical visualisation of antinuclear movements
инсталация . обекти |  installation.objects
проект на Магдалена Данаилова | a project by Magdalena Danailova
откриване/ opening : 15 септември от 18:30 ч
Буларт галерия | Шипка 22 | Варна
(for eng scroll down)
 

повече за проекта
MeinungsVeranderung или мисли различно поставя на фокус отношението към атомната енерия и използването и . Призивът на младата авторка е за промяната в мисленето на потребителското общество и за необходимостта от спестяване на електроенергията. Проектът и е предсавлява историческа визуализация на ядрените движения по света след събитията в Хирошима и Нагазаки от 1945 до трагедията през 2011 г във Фукушима.. Инсталация на плакатната пропаганда, с уникални за българската публика фотографии , обследване на прикрити от обществеността факти, заедно с абсурдистки ПР кампании , са част от откритията в научно- визуалното пътуване . Условно погледното тезата на автора има две страни - тази на страха и тази на надеждата , за онова общество, което би се отнасяло с респект към природата и настоящето си. Провокация към публиката са серията дигитализирани оригинални плакати и фотографии в 70 годишен времеви отрязък. Книга / единствен авторски екземпляр/ събира "находките" - парадоксални и абсурдни пропагандни трикове като например конкурса Mис Атомна бомба през 1957 в Лас Вегас, или дълго пазената тайна за разрушителната експлозия в Маяк- Русия, за аварията от 5 степен на реактора Уиндскейле в Англия и пр.

Магдалена Данаилова (1982, Свищов) живее и работи във Фрайбург , Германия. Завършила е Свободно висше училище за графичен дизайн и изобразително изкуство Фрайбург, Германия и работи като независим график дизайнер. Изложбата и е първото и представяне пред българска публика.

Изложбата е част от програма "Старт" на фондация "Рая Георгиева"


more about the project
MeinungsVeranderung or think differently puts the focus to the attitudes towards nuclear energy and its usage. The call of the young author is for a change in mindset of the consumer society and about the need to save energy. The project is a historical visualization of nuclear movements around the world after the events in Hiroshima and Nagasaki from 1945 to 2011 the tragedy in Fukushima ..The installation of propaganda posters, unique for the Bulgarian audience and a series of photographs and investigations of concealed facts from the public, along with absurdist PR campaigns are part of scientific discoveries in her visual journey. Conditional the outlook, the thesis of the author has two sides - this one of the fear and that one of the hope for one society with respect to nature and its Present. Provocation to the audience are the series of digitized original posters and photographs in 70 years time span. Book / unique authors edition/ collect "findings" - paradoxical and absurd propaganda tricks such as the competition MIS Atomic Bomb in 1957 in Las Vegas, or long kept secret for destructive explosion in Mayak- Russia accident than 5 degree reactor Uindskeyle in England and so on.

Magdalena Danailova (1982, Svishtov) lives and works in Freiburg, Germany. She graduated Free university in graphic design and art Freiburg, Germany and she works as an independent designer. The exhibition is her first presentation in Bulgaria.
=-=
The exhibition is in the frame of Start programme of the Raya Georgieva Foundation.

No comments: