3/21/12

So fresh.So clean > Exhibition by Kokimoto > 28.03.2012So fresh, so clean > Exhibition by Kokimoto
Изложба на Кокимото 
Откриване: 28 март (сряда) от 19:00 ч. 
Галерия „Буларт“, ул. Шипка 22, Варна
28 март – 14 април 2012 г. 

* for english pls scroll down "Бизнесът е в основата на всичко, което се случва и на всичко, което не се случва в съвременното ни общество. Това е кратко и неизчерпателно, но ясно и точно определение за състоянието на Кокимото днес. В продължение на седем години с почти маниакална последователност и пълно себеотдаване разработвам егоцентричната си идея да успея в името на себе си. Комерсиалния успех е естествена предпоставка за това, а всяка изложба – очаквано продължение.
В основата на настоящата, стои идеята да подобря материалното си състояние, като същевременно не допринасям особенно за развитието на изкуството... Ако за някои, които твърдят, че правят висше такова „през последните години всичко е супермаркет“, то за мен не остава друго освен да открия „поредния“. Заглавието на проекта е “So fresh, so clean”, а картините за него подготвям от една година.
Като част от моето ежедневие те са концептуално – необвързан визуален израз на стремежа ми към по-голяма популярност, материални придобивки и независимост, но най-вече достатъчно средства, с които да оправдая факта, че правя това, което искам. И ако поради нестабилното време, в което живеем нещата не се случат така, както целя, оставам с идеята, че единственото богатство по време на криза е културния продукт… И като знаете колко съм продуктивен, изводите за останалото можете да си направите и сами."
Калоян Илиев - Кокимото


кратка биография 

Роден през 1979 г. във Варна. Завършва художественото си образование във Факултета по изобразителни изкуства към Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, магистърска степен -  специалност „Графика” /2007/ и специализира в графичния департамент на Академията за изящни изкуства в град Лодз, Полша /2008 /. От 2010 член на СБХ - София.Живее и работи във Варна


Самостоятелни изложби:
2012- Духовно пътуване, галерия Epreuve dArtiste, Антверпен, Белгия
2011 - Exlibris артист на деня, музей на изкуствата Фредериксхавн, Дания;Шаблони на реалността, галерия „Архис“, Варна; Пътят към върха, галерия Under P.A.R.K.  Пловдив;Морски пейзажи от Кокимото, галерия за съвременно изкуство „1908“, София
2010- Еротична нотка в колелата на християнската машина, галерия 5 open art space, София; Български пощи: традиции, качество, доверие, галерия „Юка“, Варна; Порочен кръг: “Аз съм велик, защото съм велик!“- Утопичен художествен проект от Кокимото, галерия „Буларт“, Варна
2009- Съвременни котки от Кокимото /с Андреас Хесман, галерия Sigvardson, Родби, Дания; Изгубена самоличност, галерия за съвременно изкуство „1908“, София;"Ти си замесен … също като мен", галерия „Буларт“, Варна
2008 - Въпрос на вкус, казало кучето и се облизало под опашката, студио Octopus Industries, София; Грешка в системата, галерия „Фоф“, Варна
2007- В страната на умопомрачените, Comics club - сдружение „Перде”, Варна
2006- Перманентни рисунки, музей „Янаки Манасиев“, Велико Търново
Избрани групови изложби:
2012- Кошмарт, галерия Графит, Варна; East of best, галерия Roodkapje Rottterdam, Ротердам, Холандия
2011- Дигитален печат, галерия „Индустриална 11“, София;3-то международно триенале на графиката и рисунката, Банкок, Тайланд; Post Pop Punks, галерия Cohn Drennan Contemporary, Далас, Тексас, САЩ; Животинска ферма, галерия Epreuve dArtiste, Антверпен, Белгия; Арт уикенд Weeky Freaky, Калиакрия, куратор Калоян Илиев - Кокимото; 20-ти фестивал „Процес – пространство“, Балчик; Curated by_Vienna 2011, Портрети и автопортрети от частни колекции, галерия Knoll, Виена, Австрия; Свободна интерпретация с Антония Колева – Nitra и Михаела Зоева, Made in Home, София;Кутии за сънища, изложба съвременно изкуство, галерия „Шипка 6“, София;Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство, Български културен институт, Прага
2010- Номинации 2010 за наградата  „Гауденц Б. Руф“ за съвременно българско изкуство,
галерия „Райко Алексиев“, София; Голямата вълна, VII-мо биенале на визуалните изкуства Август в изкуството, Варна; 10х5х3, галерия „Шипка 6“, София ; Изложба на секция „13“, галерия „Индустриална 11“, София; КunStart 10, 7-ми международен фестивал на изкуствата, Болцано, Италия /представен от галерия „Буларт”/;14-то международно биенале на графиката, Национален музей на изящните изкуства    Тайван, Китай; Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство, галерия „Индустриална 11“, София
2009- Международно триенале на графиката, Краков, Полша; Проект Тотално нова – стара визия от Кокимото Индъстри, Contempo уикенд- международен фестивал за съвременно изкуство, Music Cafe Look, Варна ;Първи международен панаир за съвременно изкуство ARTVILNIUS’09, Вилнюс, Литва /представен от галерия „Буларт”/; Съвременна българска графика, Хагаши Чичибу, област Сайтама, Япония;Първо международно биенале  на графиката, Александрия, Египет
2008 - 32-ри международен конгрес на екслибриса в Пекин, Китай; Първи международно биенале на графиката, Истанбул; Първи фестивал за съвременно изкуство „Пъзел“, Бургас; Национална изложба конкурс на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, София
2007 - Съвременна българска графика, музей за съвременно изкуство Сакима, Токио, Япония; 13-то биенале за млади артисти от Европа и Средиземноморието, Пулия, Италия;3-то международно биенале на експерименталната графика, Илфов, Румъния;Съвременна българска графика, 5th  Arte e il Torchio, Кремона, Италия; Съвременни зверове, галерия No smoking, Страсбург, Франция
Награди:
2011-Номинация за наградата за изкуство на фондация „Стоян Камбарев“, София
2010- Годишна награда за млад автор на галерия „Буларт“, Варна
2009- Награда за съвременна българска графика, Хагаши Чичибу, област Сайтама, Япония
2008-Награда за млад автор, национална изложба Графика – малък формат, галерия „СИБАНК“, София ;Голямата награда, 4-то международно биенале  графика - малък формат, Тетово, Македония ; Сребърен медал и диплома, 2-ри международен конкурс за екслибрис Ремо Палмирани, Ортона, Италия
2007- Почетна награда медал, 7-ми международен конкурс за екслибрис, Гливис, Полша; Първа награда за графика, България - част от пъзела на Европа - национална кампания под 
патронажа на Меглена Кунева
2006 - Втора награда за рисунка, Международен конкурс за изящни изкуства Антонио Галда, Гранада, Испания=-==-=-==-=-=- english-=-=-=-=-=-
"So fresh.So clean" 
exhibition by Kokimoto  
on 28 march 2012 at 7 pm 
in Bulart Gallery,22 Shipka st, Varna, BG 
concept:
"Business is at the heart of everything that happens and everything that does not happen in our modern society. This is brief and incomplete, but a clear and precise definition of the state of Kokimoto today. For seven years, with an almost maniacal devotion and complete sequence of egocentric development of the idea to succeed in the name of himself. Commercial success is a natural prerequisite for this, and every show – an anticipated sequel.
The basis of this is that there is an idea to improve his financial situation, while not particularly contributing to the development of art ... If, for some, who claim to be making such claims "in recent years it's a supermarket," it remains for me to find "another". The project title is "So fresh, so clean", and the pictures took one year to prepare.
As part of my daily life, they are conceptually single visual expression of my desire for greater visibility, material possessions and independence, but mostly sufficient funds with which to justify the fact that I do what I want. And if, because of the unstable times in which we live, things do not happen as intended, staying with the idea that the only wealth in times of crisis is a cultural product ... And if you know how productive I am with my results, the rest you can do yourself."

Kaloyan Iliev - Kokimoto 

bio:
Kaloyan Iliev – Kokimoto

Born in 1979, Varna. Graduated MA in Graphics at the Faculty of Fine Arts in St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria /2007/ and Specialization from the Graphic Art Department at the Academy of Fine Arts in Lodz, Poland /2008/. Lives and works in Varna
selected group exhibitions
2010 -Kunstart 2010, Italy- Urban dialogues, curatorial project ; "Intersection" - solo project both are presented by Bulart Gallery
2009- ARTVILNIUS -Ist international fair for contemporary art,Vilnius,Lithuania,presented from Bulart gallery; International Print Triennial Krakow /Poland/;15th international Print Biennial Exhibition /Varna,Bulgaria/;Contemporary Bulgarian Art Prints /Higashi Chichibu, Saitama Prefecture, Japan/;The First Alexandria Biennial for Miniature Graphics/Egypt/
2008- 1st International Printmaking Biennial Exhibition/Istanbul,Turkey/;XXXII International Ex Libris Congress /Beijing,China/;1st Contemporary Art Festival “Puzzle”/Burgas,Bulgaria/;XV International Naestved Exhibition of Contemporary Mini Prints Exhibition /Denmark/
2007- The 48th Annual Japan Print Society Exhibition /Sakima Art Museum,Okinawa
prefecture,Tokyo/;7th “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition /Romania/; 13th Biennial of Young Artists from Europe and The Mediterranean /Puglia,Italy/; 3rd International Experimental Engraving Biennial,/Ilfov,Romania/; 27th Mini Print International Exhibition /Cadaques,Spain/; 23rd International Ex Libris Biennial Exhibition /Sint Niklaas,Belgium/;21st International Biennial Exhibition of Modern Ex Libris /Malbork,Poland/;5th Arte e Il Torchio Exhibition Contemporary Bulgarian Engravers /Cremona,Italy/;The First Frisian Small Print Biennial Exhibition /Leeuwarden,The Netherlands/;17th ShinKohanga Ex Libris Exhibition /Tokyo, Metropolitan Art Space,Japan/;14th international Print Biennial Exhibition /Varna,Bulgaria/;
2006- 2nd International Printmaking Exhibition Tabula Rasa /Istanbul,Turkey/;3rd International Ex Libris Exhibition /Lomazzo,Italy/;26th Mini Print International Exhibition /Cadaques,Spain/;The Iowa Biennial Exhibition of Contemporary Miniature Prints /USA/;Fine Arts International Exhibition Antonio Gualda Composer /Granada, Spain/;4th Biennial International Miniature Print Exhibition, BIMPE IV /Canada/
He realized many solo exhibitions in Bugaria / 1908 Gallery /Sofia,Bulgaria/;Bulart Gallery /Varna,Bulgaria/,Octopus Industries Studio /Sofia,Bulgaria/;Academy of Fine Arts and Design /Lodz,Poland/;Museum um Yanaki Manasiev /Veliko Turnovo,Bulgaria/and in Danmark, Italy, Belgium etc.
selected awards
2011- Nomitatyion for Stoyan Kambarev Foundation, Bulgaria
2009-Bulart gallery annual award for young artist
2008- Award for young Artist, National Exhibition of Small Graphic Forms, SIBANK Gallery /Sofia,Bulgaria/; Grand Prix, 4th International Biennial of Mini Prints /Tetovo,Republic of Macedonia/;Silver Medal and Merit Diploma, 2nd Remo Palmirani’s Prize,Museo Ex Libris Mediterraneo /Ortona,Italy/;
2007- Honour Prize, VII International Ex Libris Competition /Gliwice,Poland/;1st Award for Engraving,Bulgaria Part of the European Puzzle,National Campaign of Meglena Kuneva /Sofia,Bulgaria/
2006- 2nd Award for Painting, Fine Arts International Contest “Antonio Gualda Composer”/Granada,Spain/

No comments: