8/6/10

memo.real project"memo.real" - кураторски проект на Дора Дончева
съпътстваща програма на "Август в изкуството"- биенале на визуалните изкуства,Варна,7 – 31 август 2010


8 - 18 август, галерия "Буларт",ул."Шипка" 22
Alessandra Arno'/Италия/- "Overlook"- видео инсталация, фотография
откриване : 8 август от 19 ч

10 – 30 август , галерия "Витра",ул. "Скобелев" 88-90
Ангел Карагьозов/България/ - инсталация
откриване: 10 август от 19 ч

10 – 31 август, галерия "Юка", ул."В.Друмев " 23
Mona Jas /Germany/ - инсталация фотография , видео
*със съдействието на ЕS галерия /Мерано, Италия/
откриване: 10 август от 20 ч

12 август, мюзик кафе Look, бул.Княз Борис 60
Wilfried Agricola de Cologne /Германия/, Vienne Chan /Китай/, Marisa Benjamim /Португалия/, Nuno Vicente /Франция/ - видео прожекция
начало: 21.00 ч

"sightseeing" tour – Fars &Mouse ; meeting points: галерия Буларт - 17 август - 17.00 ч ; галерия Юка - 18 август- 17.00 ч


Проектът memo.real представлява изследване и динамична компресия в диалогов режим на съвременния градски живот и архитипите на новата колективна памет.
Постоянните реконструкции на индивидуалната памет разграждат усещането за непрекъснатост, цялост и идентичност. Ефектът от новите социо-културни взаимодействия – крайна технологизация, динамизиране на ежедневието, консумативност, религиозно отчуждение, транссексуалност, шовинизъм и др, формира една "политика на паметта", където е проектиран и наложен от моделите на новата масова култура нов тип социално поведение и ценностна система. В домодерните общества колективната памет се предава чрез традицията и възпроизвежда индивидуални и колективни исторически алгоритми на социо-културно поведение. Днес урбанизацията и глобализацията, виртуалните социални мрежи, масмедиите формират други ценности и нови комуникационни модели. Разграждат се взаимовръзки от исторически план . Цифровизацията на човешкото поведение, моделираната от медиите социална етика , консуматорската спекулативност, ценностната девалвация поставят съвременния човек в нова културна среда и генерират нова тип колективно съзнание, базирано на тези исторически нови културни модели.
memo.real е опит да се дефинират параметрите на новата колективна памет . Проектът противопоставя спекулативните социални модели и традиционните исторически ценности. Създава имагинерен мемориал на паметта на съвремието, в който домодерните архитипи биват претопени в съвременните социални практики.
Инсталации, дигитални изображения, видео метафори, артефакти от градския живот, елементи на субкултурата и ъндърграунда- изразни средства на художниците -участници в проекта събират парчета от пъзела на колективното съзнание днес. Поканените автори от България, Италия, Германия, Китай, Португалия и Франция имат трайни интереси в областта на съвременните социални взаимоотношения. В творчеството си разглеждат проблемите на алиенацията и комуникацията, на потребителското мислене, ефектите на технологизацията, проблемите на сексуалността, на връзките между религиозния възглед и историческата културна памет. Те изследват взаимоотношенията на градския човек с природата и технологичния напредък, модалностите на свободния избор и маркетинговите манипулации. Симулативните практики в проекта на германката Мона Яс, поетичните тревожни технологични метафори в инсталацията на италианката Алесандра Арно, медитативните абсурдни проекции на артефакти в инсталацията на Ангел Карагьозов, социално- психилогическите видео творби Вилфрид Агрикола от Кьолн, радикалните послания в работите на Виени Чан от Китай , природните метафорфози във видеото на португалката Мариса Бенджамим, символите на новия комуникационен код в творбата на французина Нуно Виченте структурират това изследване за пулса на градския живот и динамиката на колективната памет, а симулираната градска разходка, част от проекта поставя условен знак за продължение на разговора. Аналогията с туристическите културни обиколки по траекторията на култови за варненци обекти на стрийт художниците fars и mouse символизира състоянието на съвременния човек като турист в културните процеси, контролиран от индустрията.
memo.real провокира диалог за ситуацията, в която днес живеем и в която пътуваме, в която сме очевидци на промените на новото колективно съзнание, но провокира и към размисъл за агресивно променящата се среда, формираща нови социални практики и модели с неясни в бъдещето странични ефекти.
Дора Дончева

участват:
Alessandra Arno'/Италия/
Ангел Карагьозов /България/
Mona Jas /Германия/
Wilfried Agricola de Cologne /Германия/
Vienne Chan /Китай/
Marisa Benjamim /Португалия/
Nuno Vicente /Франция/
Fars & Mouse /България/

memo.real се осъществява с партньорството и логистичната помощ на:
ES gallery /Италия/ - VisualСontainer /Италия/ - Berlinerpool /Германия/ -
Сталкер Студио- хотел Максим.

www.bulartgallery.blogspot.com
тел за контакти: +359 887 244 882

No comments: