2/17/15

InterSection | international project @ Bulart galleryБуларт галерия представя 
InterSection 
проект

20|02 - 12|03|2015
видео прожекция:
 21 - 22 - 23 / 02  от 17:00 до 18 :00ч 

откриване: 20 февруари , петък от 18 ч
Варна | Шипка 22|  Буларт галерия
.-.-.-.-.-
Буларт галерия представя 
InterSection | международен проект живопис, скулптура,  принт,  видео 
на 20 приятели & гости & колекция в субективно-обективна селекция, в търсене на идентичност чрез условна [де]персонификация и [де]сакрализация на [лични] модели и фетиши в глобализирана културна среда на условна свобода.   
 
 
InterSection project, exhibition view; works by /left to right :  

Samuil Stoyanov, (up) Velizar Dimchev (UK), (down ) Dimitrina Sevova (CH);photo credit : Bulart gallery, 2015 
InterSection project ; exhibition view, works by ( left to right) - Alessandra 
Arno (Italy), Aleksandra Chaushova (Belgium ), Paolo Vivian (Italy); 
photo credit : Bulart gallery, 2015 

артисти: авела адмон [германия]. александра чаушова [белгия]. blue noses [русия]. кристина ларока [италия]. димитрина севова [швейцария]. гордън чьонг [великобритания]. кокимото. марк о`леъри [ирландия]. никoлай нинов. наташа кюпова. нено белчев. паоло вивиан [италия]. сашо анастасов. стела веселинова [холандия]. самуил стоянов. рая георгиева. христо христов. васил василев. владо иванов. велизар димчев [великобритания]
photography by Stella Vesselinova (NL); 2014; photocredit; author, Bulart gallery


Изложбата  обединява творби на  20 артисти от  България, Германия, Великобритания, Холандия, Белгия, Италия, Швейцария и Ирландия, някои специално създадени за проекта, други- дело на гост- артисти от приятелския кръг към галерията,трети - важен съставен елемент от колекцията на галерията. Своеобразната артистична документация от ключови събития и техни артефакти, разположена  в пространството на галерията я превръща в обект на изложбата и в  "intersection" (кръстовище, пресечна точка)  на динамиката на взаимоотношенията  творец - галерия- публика, отчетена чрез деветнадесет годишната история на културното пространство. В изложбата са включени рисунки на Нено Белчев от първите му изложби в "Буларт" преди 15 години, обект в камък и пластмаса, специално създаден за проекта от Николай Нинов, чиято дебютна изложба в "Буларт" е била през 2001 година, обект и акция на проф.Владимир Иванов, които създават реминисценция  към проекта "Зачеркнатият век"(2009). В колекцията още влизат саунд -инсталация на ирландския композитор и художник Марк О`Леъри с амбиент звуци и импровизации с индустриален "нойз", живописна препратка към цикъла "Цветни кодове" на Сашо Анастасов, видео скрийнинг с италианските артисти Алесандра Арно и Паоло Вивиан, с творби, участвали на световни форуми за съвременно изкуство; дигитални колажи на Димитрина  Севова (от проекта "Въртележка",1998) представени тук, като своеобразна аналогия към ранните години на политическите промени и застоя в културната среда у нас, и тогава, и днес, диалогични с творбите на Кокимото ( "Exi[s]t, колаж,2011) и Велизар Димчев ("Франки", принт,2014), които поставят акцент върху съвременността и начина на живот на градския човек, и още  сюрреалните мигове във фотографията на Авела Адмон, "живоТопис" на Васил Василев, обекта  "Провери какво виждаш" на Самуил Стоянов, белязал дните преди приемането на България в Европейския съюз ( принт,2005 и 2007), през улиците с красиви имена, превърнати в знак чрез фотографиите на Стела Веселинова, и  обектите от дърво на Паоло Вивиан, закодирали колективната памет, до  психеделичното видео на Гордън Чьонг от Великобритания и първата скулптура в камък на Рая Георгиева, представена на дебютната и изложба "Сплит" (2002). Кулминация  и знак в изложбата се явява творбата "Отпепель" на руската авангардна група Blue Noses - авторски екземпляр от лимитирана серия принтове, издаден за техен пърформанс във виенската галерия "Кнол" (2006), партньор в международната галерийната приятелска мрежа на "Буларт". InterSection е субектно-обективизирана селекция на галерийното съществуване, която се опитва да очертае траекториите на идентичността  чрез квазимодели, като за целта [де]персонифицирани и [де]сакрализирани галерийните фетиши се поставят в условно свободна, глобализирана културна среда.
 
 InterSection project ; exhibition view; in fron back side of work 
by Nikolay Ninov, next print by Vlado Ivanov, photo credit : Bulart gallery, 2015
 "Split", stone sculpture by Raya Georgieva , 2002, 
photo credit : foundation "Raya Georgieva", Bulart gallery ; 2002;2015

//////////////////////// en //////////////////

Bulart gallery  presents 
InterSection
international project - painting, sculpture, prints, video by 20 friends&guests&collection in subjective-objective selection in search of identity through 
[de]personification and [de]sacralization of [personal] models and fetishes in a globalized cultural environment of conditional freedom.

20|02 - 12|03|2015
videoscreening : 21-22-23 /02 / from 5 to 6 pm

opening: 20 february 2015 at 6 pm
22 Shipka st |Varna 9000| BG

In the exhibition are presented the works by 20 artists from Bulgaria,Germany, UK, The Netherlands, Belgium, Italy, Switzerland , Ireland.

artists:  avela admon [de]. alessandra arno [it]. aleksandra chaushova [be].blue noses [ru]. cristina larocca [it]. dimitrina sevova [ch]. gordon cheung [uk].kokimoto. mark o`leary [ir]. nikolay ninov . natasha kyupova.neno belchev. paolo vivian [it]. sasho anastassov. stella vesselinova [nl].samuil stoyanov. raya georgieva . hristo hristov. vassil vassilev. 
vlado ivanov. velizar dimchev [uk] 
more soon>>

No comments: