10/20/13

vikenti komitski | i am you are me | bulart gallery


Буларт Галерия 
представя 
I am You are me 
проект на Викенти Комитски 
обекти| инсталация | видео
куратор Маргарита Кудрина 
откриване: 22 октомври 2013 | вторник | 18:00
22 октомври - 6 ноември 2013
Варна | Шипка 22

Vikenti Komitski "I am too sad to text you" 
multiple SMS,photo documentation, 2013; 
image credit: Vikenti Komitski;Bulart Gallery

за проекта:
Изложбата е съставена от 4 - 5 работи и представлява нещо като ситуационистски коментар на отчуждението между съвременните хора и фетишизма към стоките. 
Контролът над работа, секс, пари, свободното време, etc. ни формира и намества в реалността. Технологичният напредък обаче нe успява да компенсира социалните проблеми и самотата на съвремието.
I am you are me търси основите на отчуждението. Там където аз вече съм аз, разделен от теб, затворен в балон от self-identification.
Vikenti Komitski "Untitled",object, found letter on Luzia bar, Berlin, 2013
image credit: Vikenti Komitski; Bulart Gallery

Vikenti Komitski "Sometimes from a different angle things are quite the same", 
site-specific installation,video, architecture, 2009-2013 ;
image credit: Vikenti Komitski; Bulart Gallery

за автора:
Викенти Комитски (1983 София ) живее и работи в Берлин, Германия. Завършил е скулптура в Художествената академия в София през 2006. Работи в областта на реди-мейда, инсталацията, обекта и видеото. През 2012 участва в изложбите GO WEST, специален проект за Московското биенале за младо изкуство и "Is This Free?" в галерия NutureArt, Ню Йорк. Преди изложбата си в Буларт галерия във Варна свои самостоятелни изложби е представял в София (Института за съвременно изкуство ,The Fridge, галерия Васка Емануилова) и в Пловдив ( галерия Сариев). Участвал е в групови изложби, международни кураторски проекти и фестивали в България и чужбина, между които международните фестивали София кантемпорари през 2012 и contempo във Варна 2011, изложбите Enterpot в галерия Krinziger, (куратор Рене Блок), An Exclusive Object of Art (куратор Яра Бубнова) в галерия Dana Charcasi (по проекта East by South East, Виена, 2011), "Отвъд Кредита" в галерия Antrepo 5, Истанбул и др. Печелил е конкурси за творчески престой по артистични резидентни програми в Чехия, САЩ и Исландия. Носител на наградата БАЗА за 2011 година. Негови творби са притежание на Софийска градска галерия и на частни колекционери от страната и чужбина.

( еn)
Bulart gallery 
presents 
I am You are me 
a project by Vukenti Komitski 
objects| installation | video
curator Margarita Kudrina
opening: 22 october 2013 at 6 pm
22 october - 6 november 2013 
22 Shipka st | Varna 9000| Bulgaria 

Vikenti Komitski "I am too sad to text you" 
multiple SMS,photo documentation, 2013; 
image credit: Vikenti Komitski;Bulart Gallery

Vikenti Komitski "Untitled",object, found letter on Luzia bar, Berlin, 2013
image credit: Vikenti Komitski; Bulart Gallery

about the project:
The show consists of 4 or 5 artworks. It is a Situationist commentary on the social alienation and commodity fetishism integrated in our life. We are constructed on the basis of control through leisure, work, sex, money. Today’s technological advancement fails to compensate the social dysfunction and loneliness of the individual. I am you are me is looking for the basics of alienation. I become me, set apart from you, closed in a balloon of self-identification.

Vikenti Komitski "Sometimes from a different angle things are quite the same", 
site-specific installation,video, architecture, 2009-2013 ;
image credit: Vikenti Komitski; Bulart Gallery"Power related"  by Vikenti Komitski and Jay Christ (DE),
sticker with QR code, ladder, YouTube video, electric meter, 2013; 
image credits: Vikenti Komitski, Jay Christ ; Bulart Gallery; 
photographer: Plamen Georgiev
about the artist:
Vikenti Komitski (1983 Sofia, BG) lives and works in Berlin, Germany. He graduated in Sculpture from the National Academy of Art, Sofia 2006. He works in the field of ready-made, objects, installations and video. In 2012 he participated in GO WEST, a special project of Moscow Biennale for Young Art and "Is This Free?" project at NatureArt Gallery, New York. Before his exhibition at Bulart gallery in Varna he has solo presentation in Sofia ( ICA, The Fridge,Vaska Emanuilova gallery) and in Plovdiv ( Sariev Gallery). He has participated in group shows,international curatorial projects and festival like Sofia contemporary 2012; contempo festival 2011 in Varna; Enterpot, Krinziger Gallery, curated by René Block, An Exclusive Object of Art, curated by Yara Boubnova in Dana Charcasi Gallery (both of them part of East by South East project, Vienna (2011), Beyond Credit, Antrepo 5, Istanbul etc. He was artist-in-residence grant winner in Czech republic, USA and Iceland. Vikenti Komitski also is the BAZA award winner for 2011. His works are part of the collection of Sofia city art gallery and private collections in Bulgaria and in abroad.
Margarita Kudrina ,the curator and Vikenti Komitski 
during opening of the exhibition at Bulart Gallery

No comments: