5/14/13

darina peeva | (un)natural disasters | contempo 2013 | bulart gallery
дарина пеева - /не/естествени катастрофи - работи върху хартия
буларт галерия - варна -шипка 22 -  16 май - 16 юни 2013
contempo 2013 - varna - contempo2013.blogspot.com 
откриване: 16/05/2013  -  19:00
(for english pls scroll down)

за изложбата: 
“Unnatural disasters” е графична серия, създадена в периода февруари-април 2012 година. Това са 12 композиции, във всяка от която показвам определен момент от някаква  предварително започнала история, чието начало и край обаче остава неизвестни за зрителя. Първоначалното впечатление за спокойствие и тишина е търсено чрез умишленото премахването на цвета.Чрез белият цвят, който според Кандински “...въздейства на душата като абсолютната тишина...” искам да изградя представата за стерилна, изкуствено поддържана среда  в която се смесват елементи и образи от живота, политическите новини и рекламата.Това преплитане на истина с измислица, позволява на зрителят да възприема отделните картини неемоционално, дистанцирано, без чуство за вина. Той е само наблюдател, без да може да променя нещо, но и не носи отгговорност за случващото се.
Аз комбинирам изображенията на животни с предмети,нехарактерни за образа (оръжие или бомба), поставям ги в различна от естествената им среда, като така, тези символи на невинността  и  беззащитността ( сърна , елен), бързо се превръщат в носители на насилие и смърт .
Ежедневните новини за, войни, човешки грешки(напр. .......),революции променя представата ни за “естествено или нормално” .Все повече привикваме с информацията за смърт или терористични заплахи. Неестествените катастрофи, предзвикани от политиците и  хората с власт  стават все по-глобални, като не ни остават място или възможност  за бягство"

 Дарина Пеева

за автора: 
Дарина Пеева (1972, Бургас) живее между Бургас и Виена.
Образование:
2002-2003- гост-слушятел в академията за приложни изкуства във Виена, Австрия в на класа на проф. З. Шенк
1999-2000- следдипломна специализация по илюстрация и оформление на книгата при проф. Хр. Нейков
1993-1998- МА графика , ВТУ  “Св. Св. Кирил и Методий”
1986-1991- Художествена гимназия , Казанлък
Избрани самостоятелни изложби:
2013  „Неестествени катастрофи”- Буларт галерия, Варна
2012  “Неестествени катастрофи”- галерия G69 Грац, Австрия.
2010  галерия Hornan ,Фалун, Швеция
2009  “Генетика”, Passagegalerie Künstlerhaus, Австрия
Избрани колективни участия:
2013  “in.print.out – Grafik in/auswendig”, Künstlerhaus, Виена    
2012  Международно триенале на графиката-Краков, Полша
2011  изложба гарфика, Чикаго,САЩ
2011 “open your mind”-галерия KroArt, Виена
2010    „multiple matters-Grafische Konzepte“, Künstlerhaus, Виена   
2010 “from A matrix”, Mastna galerija, Любляна, Словения
2009  Международно триенале на графиката-Краков, Полша
2007  изложба-конкурс за млади художници на фондация Св. Св. Кирил и  Методий, галерия Шипка 6, София                                   
2006  M-TEL награди за съвременно българско изкуство, галерия Шипка 6, София
2005  изложба – конкурс на името на Walter Koschatzky, музей за съвременно
изкуство, Виена
Награди:
2012  награда на ректора на академията за изящни изкуства във Вроцлав,
Международно триенале на графиката-Краков, Полша
2009  Награда на ректорът на академията Andrzej Frycz Modrzewski в Краков,
Международно триенале на графиката-Краков, Полша
2009 награда на Irene und Peter Ludwig , Виена, Австрия
2008 Втора награда за графика на международен конкурс на фондация “Алоиз
Зенефелдер”, Германия
2005 Първа награда за графика на конкурс за млади художници на фондация Св. Св. Кирил и Методий, София
2004  Grand Prix на 4-то Международно триенале на графиката, София
1999 Награда за млад график на Лайънс Клъб-Баден Халенентал, Австрия на
Международното биенале на хумора и сатирата, Габрово, България
Творчески резиденции:
2013  Women's Studio Workshop, Ню Йорк
2011  Nelemakka Museum, Финландия
2009  Frans Masereel Centrum, Белгия about the exhibition:
“Unnatural disasters” is a graphic series created from Frbruary througt April 2012.
There are 12 compositions and in each I show a certain point in a story that has
already started, the beginning unknown for the viewer. The initial sensation of
peace and quiet in the prints is sought for through the deliberate removal of color.
With the white, which according to Kandinsky”... affects the soul llike absolute
silence...” I want to build an image of sterility elements and images of daily life,
political news and commercials. This mix of real and unreal gives the viewer the
opportunity to perceive the different images unemotionally, distantly and with no
sense of guilt. The viewer is just an observer, without the right to change anything,
but also with responsibility for what happens. I combine images of animals with
objects (firearms and bombs) and place them in situations different than their
normal habitats (interiors and public buildings). That way these symbols of
innocence and helplessness (dear and kind) quickly change into carriers (repre-
sentations and significations) of violence and death.
The everyday news about wars, revolutions and human mistakes, for example,
the sinking of the Costa Concordia. change our perceptions of what is natural
and normal. We are getting used to receiving information about death and
terrorist threats. The unnatural disasters caused by politics and people with
power are becoming more global and they don’t leave us room or possibility to
escape" 

Darina Peeva 


about the artist: 
Darina Peeva is in Bulgaria and Austria based Artist, born 1972 in Bulgaria
Education
2007 Member Wiener Künstlerhaus, Vienna
2002-2003   Guest auditor at the University of Applied Arts, Vienna Austria
1999-2000   Magister Artium Illustration and book design, University V.Tarnovo,Bulgaria
1993-1998  MA Graphics, Veliko Tarnovo University, Bulgaria   
1986-1991  School of Art
Solo Shows
2013  UNNATURAL  DISASTER, Bulart gallery, Varna, Bulgaria
2012  UNNATURAL  DISASTER, Gallerie G69, Graz, Austria
2010  Gallerie Hörnan, Falun, Schweden
2009  BÜCHSE der PANDORA,Galerie Forum Wels, Austria
2009  GENETIC,Passagegalerie Künstlerhaus, Austria
2008  Project QUBIK, Wiener Neustadt, Austria
2007  PERFORATION, City Galerie, Burgas, Bulgaria
2006  Museum JOURE, Graphic cabinet, Holland
Group Shows
2013   “in.print.out – Grafik in/auswendig”, Kunstlerhaus, Vienna
2012   International Print Triennial, Krakow, Poland
2012   10th festival of contemporary art, Ptuj, Slovenija
2011   Printmaking competition, Chicago Printmakers Collaborative, Chicago
2011   “open your mind”, KroArt Galery, Vienna
2010   „multiple matters-Grafische Konzepte“, Kunstlerhaus, Vienna
2010   “from A matrix”, Mastna galerija, Ljubljana
2010   Recovering of Slowness, KroArt Galery,Vienna
2009   Delete, KroArt Galery, Vienna
2009   International Print Triennial, Krakow
2008   Senefelder Price competition, Germany
2007   exhibition by '' St.St.Kiril and Metody '' Foundation, National Galery, Sofia          
2006   M-TEL competition-exhibition, Gallery Shipka 6, Sofia
2005   Walter Koschatzky Exhibition, Museum of Contemporary Art, Vienna
2005  26th    International Biennial of Graphic Art  Ljubljana, Slovenia
2004  Haus Wittgenstein, Vienna
2004  4th International Triennial, Sofia
Artists in Residence
2013  WWS- New York
2011  Nelemakka Museum, Finland
2011  Kulturwerkstatt Uferstöckl, Wallsee, Austria
2009  Frans Masereel Centrum, Belgium
Awards
2012  Award of the Rector of the Academy of Fine Arts in Wrocław, International
Print Triennial, Krakow, Poland
2010   Sekond prize, Kulturwerkstatt Uferstöckl, Wallsee, Austria
2009   Award of the Rector of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University,
Int Print Triennial, Krakow, Poland
2009   Irene und Peter Ludwig Award, Vienna, Austria
2008   Senefelder second prize, Germany
2005   First price for graphics in the exhibition for young talents,, St..Kiril Metody”      Foundation, Sofia, Bulgaria      
2004   Grand Prix-4th International Print Triennial, Sofia  
1999   Special award for young graphicers of the Lion Club Baden-Helenental, Austria at the14th International Biennial in Gabrovo , Bulgaria
Public Collections
City Gallery Colection, Burgas, Bulgaria
Internationa Print Triennial Society, Krakow, Poland
St.St. Kiril and Methody Foundation, Bulgaria
Membership:
k-haus Kuenstlerhaus Wien


2 comments:

Max Falsch said...

This work is exquisite ! and contains abundant intellectual material ! Simply wonderful ! bernard szajner

dora bulart said...

tnx!:-)