2/24/12

Avela Admon | On the Edge of Reality | photography | 28.02.2012
Авела Адмон.На ръба на реалността
фотография


откриване:28 февруари 2012 от 18ч.
Буларт галерия.Шипка 22.Варна 9000


Авела Адмон / Маргарита Бреннер-Григорова/ е родена през 1971 г във Варна,България. От 1990 г живее и работи в Австрия и Германия. Тя е член на Националната асоциация на художниците в Германия. Авела работи в областта на съвременната фотография. Нейните творби са били представяни на международни изложби, панаири на съвременното изкуство,фестивали и кураторски проекти в България,Германия, Катар и Италия. Реализирала е пет самостоятелни изложби в България и Германия,като изложбата и в галерия Буларт е първото и самостоятелно представяне в родния и град. Авела е носител на няколрко престижни награди за фотография, между които и наградата на Canon в раздела за художствена фотография "Снимка на годината" за 2009 г, както и наградата на FIAP , златен медал от междунродния салон на фотографията, Варна 2009г. Нейната творба "Мляко" бе избрана за корица на каталога на панаира за съвременно изкуство в Обединеното кралство-"Паралакс", Лондон 2011. Проектът "На ръба на реалността" в Буларт включва 15 цветни фотографии, създадени през последните няколко години.Изложбата ще продължи до 14 март.Avela Admon.On the Edge of Reality
photography


opening: 28/02/2012 at 6 pm
Bulart gallery.22 Shipka st.Varna 9000.BG
Avela Admon (Margarita Brenner-Grigorova) was born in 1971, Varna, Bulgaria. Since 1990 lives and works in Austria and Germany. She is a member of National Associacion of Artists in Germany.She works in the field of contemporary photography. Her works were presented in international fairs,festivals and curatorial project in Bulgaria, Germany, Qatar, UK and Italy. She has five solo exhibition in Bulgaria and Germany and she is a winner of international awards for photography in contest and exhibitions in Qatar, Bulgaria and Germany.The project in Bulart gallery is her first solo presentation in her born city. "On the Edge of Reality" collects 15 colored photographs made last years.


No comments: