11/25/09

Samuil Stoyanov project in Bulart gallery
"Company of Captain B.C. (The Night Watch)"
project by SAMUIL STOYANOV
BULART gallery. 22 Shipka str.Varna
opening : 26 november 2009 at 6 p.m.
cv of the artists in http://samuilstoyanov.com/en_EN/info/cv/
press text in english soon :-)

“Ротата на капитан Б. К. (Нощна стража)”*
изложба живопис на Самуил Стоянов
галерия Буларт, Варна ,ул. “Шипка” 22
26.11. - 09.12.2009г.
откриване: 26.11.2009г. /четвъртък/, 18 часа
пресконференция: 26.11.2009 от 13 .00 ч


Самуил Стоянов /1975, Добрич/ е един от най-активно работещите млади български художници. В настоящата изложба “Ротата на капитан Б. К. (Нощна стража)” Самуил Стоянов показва най-новите си живописни работи, но терминът живопис не бива да ни подвежда, защото той използва традиционната техника като подходящото в случая изразно средство, а не като самоцел. Самият автор предпочита да нарича тези си произведения обекти или просто картини, тъй като за него много по-важен е смисълът на дадената работа, отколкото цветовете или техниката. Политиката, различни социални теми, проблемите за екзистенциалното осъзнаване са неизменна част, както в реализираните досега от него проекти, така и в настоящата изложба. Тук сюжетите изглеждат познати и някак подозрително близки. Те са кадри от ежедневието, които автора извежда с ярък жест пред очите на публиката като я приканва и да се забавлява, но също и да мисли и вижда заедно с него противоречията и парадоксите в живота на съвременния човек.

Самуил Стоянов е роден през 1975г. в Добрич. През 2001г. завършва специалност „Керамика” в НХА, София. Работи в областта на всички съществуващи художествени медии, като третира разнородни, актуални теми, често използвайки остра ирония. От 2001 до 2008 е реализирал шест самостоятелни изложби в България и Австрия, носител е на седем награди, между които са наградата на галерия Буларт в конкурса за проект на пощенска картичка "Арт Магистрала България - Европа 2007" /2005/, а тази година стана носител на престижната награда за съвременно изкуство БАЗА, която ще му осигури шестседмичен творчески престой в ISCP - Ню Йорк. Живее и работи в Добрич.

* Името на изложбата е взаимствано от картината на Рембранд “Ротата на капитан Франс Банинг Кок” по-известна като “Нощна стража” - Company of Captain Frans Banning Cocq (The Night Watch)
www.samuilstoyanov.com

No comments: