8/3/11

adelina popnedeleva | fresh | bulart | videoholica 2011


Самостоятелна изложба на Аделина Попнеделева | FRESH  видеоинсталация
Откриване: 6 август 2011 от 18 ч.| Буларт галерия, Шипка 22, Варна
изложбата е в рамките на IV-то издание на международния фестивал за видео арт  ВИДЕОХОЛИКА 2011  http://www.videoholica.org/

FRESH Аделина Попнеделева

"Всички външни събития в живота са само подобия на вътрешните процеси, синхронични символизации.Ако ги разберем и интегрираме можем да одухотворим физическото.
Видео инсталацията „Fresh” се състои от 4 видеа, които показват какво се случи в България през годините на преход от социализъм към демокрация чрез автентичния портрет на младия герой. Моделът, към който се стреми, е на новия герой – бизнесмен с полукриминален, полупарвенюшки начин на живот. От друга страна ,тъй като той е избрал пътя на успешната интеграция в съвременното общество ,той дава и обобщава образа на съвременната консуматорска култура ,в която свободата е сведена до правото да бъдеш клиент."  А.Попнеделева
-------------
кратко био
Аделина Попнеделева /1956 София / живее и работи в София , България. Член на СБХ. Основател и член на група „ 8-ми март”.
образование
2008 Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, Национална художествена академия, София , България
1983-1988 Художествена академия гр. София
самостоятелни изложби / след 2000 г./
2011- “ 4 седмици и половина-част II”, галерия «Арт алея», София
2010- Homely/ Unheimlich, Галерия Kunstverein, Баден, Австрия, съвместно с James Voller; „Алхимия”,пърформанс в Ламеция, Италия,фестивал „Le arti del gesto”; „Нирвана”,пърформанс в Санта Северина, Италия, фестивал „Le arti del gesto”
2009- „За Ницше, Кафка и другаря Ленин- 20 години по-късно”,Гьоте институт, София; “Градски мотиви”,Гьоте институт ,София; В „Образи от подземието”, Национална галерия, София, куратор Бисера Йосифова; „Инициации”,съвместно с Е.Панайотова и И. Лалев, БКЦ Hаus Wittgenstein, Виена, Австрия, куратор Аделина Попнеделева
2005- „Звезди”, Център за съвременно изкуство, Шумен; “ Oh, my hero!”, галерия Арт Алея, София
2004- ” Симптом”- галерия Ирида, София, с участието на В. Занков
2002- “Мазохистичен пърформанс по Ханс Кристиан Андерсен “, фестивал BBI , Швейцария, куратор Оливие Сутер
2000- “Мазохистичен пърформанс по Ханс Кристиан Андерсен”, Център за съвременно изкуство АТА, София
избрани групови изложби / след 2000г.
2011- Пресечни точки, БКЦ „Дом Витгенщайн”,Виена,Австрия; По никое време, СГХГ, куратор Боян Манчев
2010- XVIII фестивал на българско документално и анимационно кино «Златен ритон»,Пловдив; Метаморфози на тъканта, СГХГ, София ; Фестивал „ Изкуството на жеста”, Санта Северина, Италия ; Нощ на музеите и галериите,Пловдив,Античен Одеон; KOPENHAGEN CONTEMPORARY ,CWS- coffee with sugar, Kopenhagen Art Institute ;Кафе със захар 2, НХГ,зала „Параклис”,куратор Г. Димитрова
2009- Отражения от бъдещето, Център за съвременно изкуство Баня Старинна, Пловдив,куратори Е. Миразчиев, Я.Рачек; Изкушението чалга, СГХГ,куратори Светлана Куюмджиева,Весела Ножарова; Когато ценностите добият форма, Гьоте институт,София, куратор Стефан Боненбергер; Родени независими,Шипка 6,София
2008- SHORTLIST 2008,за наградата на Гауденц Б.Руф за ново българско изкуство,СГХГ,София; Актуална сцена България, музей П. Лудвиг,Кобленц, Германия, куратор д-р Беате Райфеншайд; SALON D’AUTOMNE PARIS, Сариа, Испания; Награди за съвременно българско изкуство на, Mtel, ,Пловдив, Център за съвременно изкуство „ Баня старинна”
2007 Кафе със захар, Сеул, куратор Галя Димитрова; Визуално Безсмъртие, галерия Visarte, Базел ,Швейцария, куратор Албена Михайлова; « Vive L’Europe avec le youghurt au quotidien » ,Espase 29, Бордо, Франция, куратор Н.Белчев, Светллозар Симеонов Симон ; Фокус България,Trieste contemporea,Триест, Италия, куратор М. Василева; Практиката и метафората на тъканта в изкуството на Аделина Попнеделева, центърGeorge Chevrier, Дижон, Франция, куратор Ирина Генова; 10 години видеоизкуство в България, кино Одеон, галерия Арт Алея, куратор Аделина Попнеделева
2006- Присъствия- отсъствия, СГХГ, куратор Ирина Генова, каталог; Важно съобщение, СГХГ, куратор М.Василева, каталог; Второ биенале на съвременно изкуство, Шумен, куратори Елена Панайотова, Петер Цанев; Трафик на хора- девет авторски позиции, Червената къща, София, куратори: Мисирков / Богданов; After/ Before, Ейсенщтад, Австрия, Josef Pauschenwein
2005- Donumenta 2005,Регенсбург, Германия, куратор Regina Helwig-Schmid
2001-” Onufri”,Национална Художествена Галерия Тирана, Албания, куратор Сузана Кука; “ Dare to be different”, Фиер, Албания, куратор Елени Лапери; ” Самотно преследване”, Elisabeth Foundation for the Arts, New York, Usa, куратор Искра Фиданчева
2000- Bulgaria, NY, Bulgarian and American Women Artists Collaborate, Elizabeth Foundation for the Arts, New York, USA, куратори Регина Кидекел, Ирина Данаилова; Societe Nationale de Beaux Arts , Carr ousel du Louvres , Париж, Франция, каталог; Women of the World, White columns,Ню Йорк ,САЩ, куратор Claudia DeMonte (каталог); Women of the World,Flint Institute of Arts, Мичиган,САЩ
кураторски проекти
2009 Инициации, Български културен център, дом „ Л. Витгенщайн”,Виена
2008 Пресечна точка, международен пленер на жени художнички, арт център „Вихрони”
2006 10 години видеоизкуство в България, съвместно с галерия Арт Алея, София
1998 Каприз, Ата център за съвременно изкуство
награди
2010-Почетен диплом за документален филм, XVIII фестивал на българско документално и анимационно кино «Златен ритон»
2008 -Награда Гауденц Б. Руф за ново българско изкуство, категория утвърдени автори
резиденции
2009-Cité des Arts, Париж, Франция

Нейни произведения са част от колекциите на СГХГ, Музей за декоративно изкуство, София, фондация “Демокрация”, град Ди ( Франция) ,Lindart (Албания), BBI, Фрибург (Швейцария), Donumenta, Регенсбург, Германия, ХГ Димитровград, СГХГ, Българска национална филмотека, както и в частни колекции в Англия, Италия, Белгия, Германия, Франция, Чехия, САЩ, Бразилия и България.

--(EN)--
 
adelina popnedeleva | fresh | video installation
opening : 6th august 2011 at 6 pm
bulart gallery | 22 shipka str |varna 9000 |bg

The video installation ‘Fresh’ of the Bulgarian artist Adelina Popnedeleva, awarded by the 18th Festival of the Bulgarian Documentary and Animated Film ”Golden Rhyton”, will be presented by Gallery ‘Bulart’ on 6th August 2011 at 6 p.m. The four videos of ‘Fresh’ narrate, through the portrait of the young character, what has been happening in Bulgaria during the 20-year transition from socialism to democracy.

Adelina Popnedeleva’s exhibition is shown under the new initiative of VIDEOHOLICA to present the pioneers in Bulgarian video art  http://www.videoholica.org/
-------------
bio selected
--------------- 
Adelina Popnedeleva
Born 1956 in Sofia, Bulgaria. Lives and works in Sofia
education
2008 PhD in Visual Arts and Theory of Art, National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria
1988 National Academy of Arts, Sofia, Bulgaria
selected solo exhibitions after 2000
2011 4 and a half weeks- part II, gallery Art Alley, Sofia
2010 Homely/ Unheimlich, Kunstverein, Baden, Austria , together whit James Voller
2009 On Nietzsche, Kafka and Comrade Lenin- 20 years later, Goethe- institute, Sofia City motives ,Goethe- Institut,Sofia in” Underground stores” ,National Art Gallery, Sofia  “Initiations”, whit E. Panajotova and I.Lalev, Haus Wittgenshtein, Vienna, Austria
2005 OH MY HERO!, Art Alley Gallery, Sofia
2004 Symptom- Irida Gallery, Sofia
2002 Masochistic Performance after Hans Christian Andersen - festival BBI, Fribourg, Switzerland
2000 Masochistic Performance after Hans Christian Andersen, ATA, Sofia
selected group exhibitions after 2000
2011 Cross points, Haus Wittgenshtein, Vienna, Austria, curator V.Popnedelev ;Out of time, SHGH ,Sofia , curator Boyan Manchev
2010 XVIII festival for documentary film ”Golden rhyton “, Plovdiv, Bulgaria ;Alchemy-performance in Lamezia, Italy, festival “Le arti del gesto” ;Nirvana-performance in Santa Severina, Italy, “Le arti del gesto” ;Coffee whit sugar 2,National Gallery Sofia, curator G. Dimitrova ;Night of museums and galleries,Plovdiv;KOPENHAGEN CONTEMPORARY ,CWS- coffee with sugar, Kopenhagen Art Institute
2009 Atlantis- Hidden Histories- New Identities, Reflections of Tomoroow, Art Today Association- Center for Contemporary Art, Ancient Bath, Plovdiv, Bulgaria, curators E.Mirazchiev, Yakob Racek ;Temptetion of chalga, Sofia City Gallery,curators Svetlana Kujumdzhieva,Vessela Nozharova; Born independent, Shipka 6 Gallery, Sofia
2008 Shortlist 2008, Gaudenz B. Ruf award for New Bulgarian Art ,Sofia City Gallery;Aktuelle szene Bulgarien, Ludwig Museum, Koblenz, Germany, curator Beate Reifenscheid ;Awards for contemporary Bulgarian art, Mtel, , Plovdiv ,Centre for contemporary art “Banya starinna”, Bulgaria ;SALON D’AUTOMNE PARIS, Sarria, Spain
2007 Coffee whit Sugar, Lab. Preparat, Seoul ;Visual Immortality, Visarte Gallery , Basel, Switzerland ;La pratigue et la metaphore du tissage dans l’art d’Adelina Popnedeleva, Centre George Chevrier, Dijon, France ;Trieste Contemporanea, Focus Bulgaria, Trieste, Italy
2006 10 years video art in Bulgaria, cinema Odeon, Art Alley Gallery, Sofia, Art today, Plovdiv, Center for contemporary art, Shumen, idea Adelina Popnedeleva;Important Annoncement, Sofia Art Gallery, Sofia;
2-th International Biennial of Contemporary art ”Visual Immortality”, Shumen, Bulgaria
2005 Donumenta 2005, Regensburg, Germany
2003 Export- Import, City Gallery Sofia
2001 Solitary Pursuits, Elisabeth Foundation for the Arts, New York, USA
2000 Women of the World, a global Collection of Art, White Columns, NY, USA,Bulgarian and American Women Artists Collaborate, Elizabeth Foundation for the Arts, New York,USA
curatorial activities
2009 “Initiations”, whit E. Panajotova and I.Lalev, Haus Wittgenshtein, Vienna, Austria
2009 Cross point 2- international women workshop , art centre “Vihrony”
2008 Cross point- international women workshop , art centre “Vihrony”
2006 - 10 years videoart in Bulgaria – cinema Odeon, gallery Art Alley, University Varna, Centre for contemporary art Shumen, Centre for contemporary art Plovdiv
1998 Caprice- Ata centre for contemporary art, Sofia
awards
2010 An honorary diploma for documentary film ,XVIII festival ,”Golden rhyton “, Bulgaria
2008 Gaudenz B. Ruf award for New Bulgarian Art, advanced artists
art residence
2009 Cite des arts, Paris

--(DE)--

Adelina Popnedelevas | Videoinstallation “Fresh”
06/08/2011 - 18:00 | Bulart gallery - 22 Shipka str- Varna

Adelina Popnedelevas Videoinstallation “Fresh”, zeigt in einem Porträt eines jungen Mannes, was in den Übergangsjahren vom Sozialismus zur Demokratie in Bulgarien passierte. Amüsiert, attraktiv und zynisch beherrscht der junge Protagonist die Sprache und die Zeichen eines nichtoffiziellen Systems und dadurch erscheint er als fiktiver Charakter. Das Modell, das er anstrebt, ist der “neue Held” – ein Geschäftsmann mit halb-krimineller, halb-parvenuehafter Lebensweise. Da er den Weg einer erfolgreichen Integration in die kapitalistische Gesellschaft eingeschlagen hat, verkörpert es das Bild der modernen Konsumkultur, wo Freiheit auf das Recht reduziert ist, ein Kunde zu sein.

videoholica 2011 : http://www.videoholica.org/

No comments: