9/10/10

video 13


/english below/
В понеделник,13 септември 2010 от 19.00ч стартира новата програма на галерия Буларт ВИДЕО 13. Проектът представя видеоарт от България и чужбина, презентации на международни форуми за видеоизкуство по света, тематични соло и сборни презентации, творчески ателиета и лектории с водещи видео художници и куратори. Първата селекция ангажира вниманието на публиката към 13 творби на автори от България и Италия, гостували в различни кураторски проекти на галерията през последните две години -Алесандра Арно, Татяна Фести, Игор Имхоф, Лемех 42 от Италия и Севдалина Кочевска, Венелин Шурелов, Евгения Сърбова, Пламен Соломонски и Свилен Димитров от България.
*италианскто присъствие е със съдействието на Арте Боканера галерия /Тренто/, Визуален Контейнер /Милано/ и куратора Ребека Делменико.

video 13. bulart gallery. 13 september 2010 at 7 pm
video 13 is a new program of bulart gallery and it presents selections made by local and international artists/curators.In Video 13 has also solo presentations, workshops and lections with leading video artists. video 13 starts on monday , 13th september at 7 pm by screening of 13 works by artists from Bulgaria and Italy,well-known from last two years bulart's projects.

allesandra arno, igor imhoff, tatyana festi and lemeh 42 from italy and sevdalina kochevska, plamen solomonski, venelin shurelov, evgenya sarbova and svilen dimitrov from bulgaria are artists from this first stage of video 13.

* with thanks to VisualContainer /Milano/, Arte Boccanera gallery /Trento/ and Rebecca Delmenico /curator/

No comments: